Campagne start met 15,9% suiker

Nieuws Image
17 september 2019
Het eerste weekgemiddelde van 15,9% suiker is voor deze tijd redelijk goed. Er zijn per geleverde partij bieten wel grote verschillen, van circa 14% tot ruim boven 17% suiker. Kijk hier voor regionale cijfers.
 
Nog niet uit alle gebieden zijn bieten geleverd en uit sommige gebieden is nog maar een klein volume geleverd. De vraag is of de tot op heden circa 250.000 ton geleverde bieten volledig representatief is. De eerste indruk over de wortelopbrengsten zijn redelijk. De gemiddeld droge oogstomstandigheden leveren een laag tarraniveau op van ruim 8%.
Met een winbaarheidindex van 89,4 is de kwaliteit gemiddeld matig. Het gehalte aan stikstof is hoger dan normaal en vooral natrium is hoger. Beide signalen duiden op een invloed van onregelmatige groei. De droogte zal in veel gevallen de verklarende factor zijn. Vooral verdroogde bieten die na regen zijn gaan hergroeien vertonen deze afwijkende kwaliteit.
 
Ook bladschimmelaantasting en aanwezige vergelingsziekte hebben een negatief effect op de kwaliteit. Percelen die niet gespoten zijn tegen bladschimmels en bestemd waren voor vroege levering zijn zwaar aangetast. Hier lijkt het suikergehalte duidelijk achter te blijven.
Overal in Nederland treffen we aantasting van vergelingsziekte in meer of mindere mate aan. De buitendienst inventariseert de aantasting door vergelingsziekte. Vooral in het zuidwesten zijn aantastingen zichtbaar van meer dan 30% van de perceeloppervlakten. We hebben de indicatie dat het suikergehalte in de aangetaste plekken ruim 1,5% lager is. Het is daarom te verwachten dat bij dergelijke percelen in de uitslagen van de bietenleveringen een grotere variatie zichtbaar zal zijn.