Bladschimmels rukken op

Nieuws Image
15 juli 2020
De laatste weken zijn er in meerdere regio’s bladschimmels waargenomen. Dit betreft zowel stemphylium als cercospora, maar ook roest is gezien.

Voor een actuele stand van de waarschuwingen in de verschillende regio’s zie de Bladschimmelkaart.  

Voor het beheersen van de bladschimmels is het essentieel om het juiste middel te kiezen om een goede en veilige werking te verkrijgen. Kies een middel op basis van de gevonden bladschimmel(s), zie advies voor de middelenkeuze op de IRS-Bladschimmelpagina.

Via de BAS-app is ook snel een inzicht te krijgen in de infectiewaarden en daarmee kans op aantasting. Meer dan 1000 telers hebben deze app al gedownload. Alle leden van Cosun hebben eind mei een e-mail ontvangen over de mogelijkheid om de BAS-app te downloaden. De BAS-app kan worden geïnstalleerd op de smartphone of de tablet, zoek hiervoor in de Apple App Store of de Google Play Store op “BAS Cosun”.

Vergelingsvirus
Helaas zien we ook de eerste percelen waarin vergelingsvirus waar te nemen is. Daar waar het virus snel om zich heen grijpt kan dat tot aanzienlijk schade leiden. Overigens is in Frankrijk, België en Engeland al een forse aantasting van vergelingsvirus gerapporteerd. Ondanks luizenbestrijding lukt het onvoldoende om het vergelingsvirus weg te houden. Daar is op dit moment niets meer aan te doen.

Introductie Cosun Beet Company
De naam en strategie van Cosun Beet Company is uitgebreid belicht via diverse communicatiekanalen. Er zijn ook veel reacties ontvangen. Naast kritische opmerkingen waren er ook heel veel positieve reacties vanuit diverse stakeholders. We hebben gemerkt dat het filmpje met uitleg nog niet door iedereen gevonden en gezien is. Het filmpje is hier te vinden.  

Nieuwe technieken in plantenveredeling
Cosun vraagt ieders aandacht voor het Europees burgerinitiatief (EBI) "Grow Scientific Progress - Crops Matter". De huidige Europese regelgeving kent een verbod op nieuwe veredelingstechnieken in de EU. Nieuwe veredelingstechnieken zijn hard nodig om gewasbeschermingsmiddelen die niet meer mogen of kunnen worden gebruikt, te vervangen. "Grow Scientific Progress - Crops Matter" stelt wijzigingen voor in de huidige "GGO"-wetgeving (Richtlijn 2001/18/EG) om in te spelen op belangrijke ontwikkelingen in verdelingstechnieken. Meer informatie is beschikbaar op: https://nl.growscientificprogress.org/ 
Cosun roept alle betrokken op om dit EBI te steunen door het initiatief te ondertekenen via deze link: https://eci.ec.europa.eu/011/public/#/screen/home. Volg daarna de instructies om het formulier in te vullen.  Dit kan nog tot 25 juli 2020!

bladschimmels.png
Vlekken veroorzaakt door stemphylium (geel en onregelmatig, van binnenuit bruin verkleurend) en één vlek cercospora (bij het strootje). Cercospora vlekken hebben witte sporen op de zware sporendragers (bolletjes). Foto: IRS.