Bladschimmels onder de loep

Nieuws Image
01 juli 2020
Voor de gesloten bietenpercelen is de aandacht vanaf nu gericht op signaleren van eventuele bladschimmelaantasting. In de afgelopen week zijn de eerste vlekjes gevonden.  Inmiddels is een waarschuwing uitgegaan in Flevoland en het noordoosten om de bietengewassen te controleren. BAS geeft inzicht in de actuele infectiewaarden op basis van het microklimaat gemeten door sensoren in de bietenpercelen.
 
Bij de tot nu toe gevonden aantastingen gaat het in alle gevallen om de eerste plekjes. Deze zijn gevonden om de meest risicovolle percelen: bieten naast bieten of bij een intensieve rotatie. In BAS is afgelopen week het perceelspecifiek infectierisico voor cercospora of stemphylium aan de bladschimmel applicatie toegevoegd. De aanwezigheid van schimmelsporen wordt ingeschat op basis van de rotatie, biet naast biet, grondsoort en bietenhoop van voorgaande jaren. Daarmee kan zo goed mogelijk voor elk perceel worden voorspeld wat het infectierisico is. Dit is in de BAS app te vinden onder “mijn percelen”.
 
Luizendruk neemt af
De tellingen van de laatste week wijzen uit dat de luizendruk momenteel laag is. Op verschillende percelen verdeeld over het land zijn verschijnselen van vergelingsziekte zichtbaar. Er is dus virusdruk aanwezig. Het betreft op dit moment nog maar enkele planten. Over de uiteindelijke aantasting is nog geen duidelijkheid te geven.
De neerslag van afgelopen week was zeer grillig: van enkele millimeters tot wel 100 millimeter. In het noordoosten ging dit gepaard met flinke hagelstenen en heeft op circa 200 hectare het blad gedeeltelijk (10%) tot bijna volledig (90%) verwoest. In gebieden met weinig regen laten de bieten droogteverschijnselen zien.