AANMELDEN NIEUWSBRIEF


 Security code

Bietenopslag bron voor vergelingsziekte

Nieuws Image
15 april 2020
De aanhoudende droge omstandigheden maken de zaai en opkomst van de bieten op de zware grond echt tot een probleem en is op veel percelen het beeld in plantenaantal wisselend.
Zonder beregening lijkt hier het zaaien haast onmogelijk. Om deze reden wordt lokaal nog gewacht met zaaien. Op de lichte grond verloopt de zaai en vaak ook de opkomst voorspoedig. Kijk hier voor de stand van de uitzaai. Let op de ontwikkeling van de perzikluis.
 
Bestrijd bietenopslag
De verwachting is dat,  kijkende naar de vroege hoge temperatuur dit voorjaar na een winter met nagenoeg geen vorst, er snel volwassen groene perzikluizen of sjalottenluizen de bieten zullen bezoeken.
Het is daarom extra oppassen met de bronnen voor het vergelingsziektevirus. Bestrijd bietenopslag tijdig, zie dit IRS-bericht. Opslag van bieten en bietenresten zijn een belangrijke bron, temeer omdat in de suikerbieten van 2019 verspreid over Nederland het virus zichtbaar was.
Er is positief nieuws over de beschikbare middelen ter bestrijding van de perzikluis. Naar aanleiding van ons verzoek voor het verlenen van een tijdelijke vrijstelling is het middel Batavia toegelaten voor inzet in suikerbieten. De vrijstelling is gebaseerd op de noodsituatie van de beperkte beschikbaarheid van middelen die vriendelijk zijn voor de natuurlijke vijanden en mag maximaal twee keer worden toegepast. De vrijstelling is 14 april gepubliceerd in de Staatscourant.