Bietenoogst bijna op 50%

Nieuws Image
12 november 2020
Afgelopen week en deze week zijn er flink wat bieten gerooid. Gelukkig zijn de omstandigheden in het westen van het land wat beter geworden, hoewel het op veel plaatsen nog behoorlijk nat is. In het oostelijk deel van het land zijn de oogstomstandigheden goed. Aandacht voor de rooikwaliteit is belangrijk om het maximale aan suikerbieten te oogsten wat gegroeid is, zie daarvoor dit IRS-filmpje over rooikwaliteit.
Per 9 november was er landelijk nog 56% te rooien. Wij verwachten tegen het eind van deze week dat ongeveer de helft van alle bieten geoogst zijn.
Het suikergehalte en de tarra bleven afgelopen week gelijk resp. 16,3% en 11%. De weekcijfers per regio zijn nog niet beschikbaar door herstelwerkzaamheden.
De verwerking loopt op hoog tempo door. Zeer regelmatig zien we verwerkingscijfers boven 60.000 ton per dag voor de 2 fabrieken samen.

Betacal beschikbaar
Vanwege het gunstiger weer loopt de afzet van Betacal goed. Voor adviezen zie het IRS-bericht ‘Juiste pH mede bepalend voor succes bietenteelt 2021’. Er kan ook nog Betacal besteld worden via het Ledenportaal. Directe levering is in veel gevallen mogelijk. Telers kunnen zich daarvoor bij hun contactpersoon melden.