Bietencampagne start op 6 september

Nieuws Image
21 augustus 2019
Suiker Unie start de verwerking van de bieten in Dinteloord op 6 september. In Vierverlaten is de start op 10 september. De Agrarische Dienst taxeert de bietenopbrengst per hectare gemiddeld op 84 ton wortel en 14 ton suiker. De stand van de bieten in de verschillende regio’s is zeer verschillend. Op de kleigronden in Zuidwest, West, Midden en Noord Nederland staan de bieten er in het algemeen goed tot zeer goed voor. Op de lichte gronden in Zuidoost, Oost en Noordoost Nederland is de stand minder vanwege de droogte.
De totale bietenoogst is geraamd op 6,9 miljoen ton die in circa 19 weken verwerkt wordt.  
Er is gekozen voor een ongelijke start van de fabrieken. De start is op 6 september in Dinteloord omdat het qua suikerlogistiek het gunstigst is en omdat de opbrengstverwachting in het zuiden relatief het hoogst is. De gekozen startdatum komt mede voort uit de wens om tijdig nieuwe suiker beschikbaar te hebben omdat de voorraden laag zijn. Dit laatste is vooral veroorzaakt door de lage opbrengsten van het afgelopen jaar.
Tijdens de campagne zal ook ruwe rietsuiker verwerkt worden die al eerder aangekocht is. Daarmee zal er voldoende suiker geproduceerd worden ten behoeve van de afzet tot volgend jaar september.
Met name in het begin van de campagne zal relatief veel rietsuiker verwerkt worden zodat dan minder bieten verwerkt worden en de bieten een iets langere groeitijd hebben. Dit is vooral op de lichte grond interessant omdat waar regen gevallen is de bieten nu aan het herstellen zijn.
De telers ontvangen de definitieve indeling van hun leveringsplanning in de laatste week van augustus.

Ik word bietenchauffeur!
Een aantal telers hebben zich de afgelopen periode reeds opgegeven om deze campagne bieten te gaan rijden. Afgelopen winter heeft Suiker Unie een oproep hiervoor gedaan. Bij een aantal van onze bietenvervoerders is nog ruimte voor extra hulp. (bekijk filmpje)
Geïnteresseerden die in het bezit zijn van de benodigde papieren om een vrachtwagen met aanhanger te besturen kunnen zich bij Suiker Unie melden. Dat kan door een mailtje te sturen naar agrologistiek@suikerunie.com met daarin de vermelding van naam, woonplaats, telefoonnummer, rijbewijzen en het gewenst aantal uren per week. De afdeling Agro Logistiek van de Agrarische Dienst zorgt ervoor dat een vervoerder dan contact opneemt.

Toewijzing 2020
Suiker Unie heeft deze week de telers de toewijzing voor 2020 gestuurd. Tegelijkertijd is de vroegbestelling van het bietenzaad voor 2020 opengesteld. Deze openstelling geldt t/m 6 september. Zie voor tips voor de rassenkeuze en zaadbehandeling de IRS-berichten.
Gezien de marktmogelijkheden heeft Suiker Unie het voornemen om in 2020/2021 een vergelijkbare hoeveelheid suiker af te zetten als in 2019/2020. In laatstgenoemd jaar zal ook een hoeveelheid rietsuiker verwerkt worden. In 2020/2021 is dat niet voorzien. Om dan de gewenste hoeveelheid suiker te kunnen produceren is een hoeveelheid bieten van circa 7,2 miljoen ton nodig. Daartoe heeft Cosun besloten om het toewijzingspercentage voor 2020 op 105% vast te stellen. Tot 15% boven de toewijzing worden surplusbieten afgerekend.
Op basis van deze toewijzing 2020 verwacht Suiker Unie een areaal van circa 85.000 hectare. Dit areaal is vergelijkbaar met de arealen die in 2017 en 2018 gezaaid werden (beide jaren ruim 86.000 ha).