Bieten met vorstschade

Nieuws Image
30 december 2021
Bieten aangetast door vorst worden onder de calamiteitenregeling geleverd. Meeste telers met bieten met vorstschade hebben zich aangemeld. Aanmelden kan tot 31 december 2021 07:00. Daarnaast worden ook van bietenhopen vorstbieten verwijderd om partijen zonder vorstschade te kunnen leveren.
Laatste 450 hectare bieten worden de komende dagen gerooid. De nog te rooien bieten zijn deels percelen met vorstschade, maar merendeels op lichte gronden zonder schade. Door de vele neerslag gaat het rooien op diverse percelen moeizaam. Het suikergehalte is gezakt naar 16,7%. Vanwege bewaarverliezen is het een gangbare daling. Het tarrapercentage ligt rond 12,5%. Zie Cosun - Ledensite - Weekcijfers (cosunleden.nl) voor regionale kwaliteitscijfers.

 

Voortgang 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (AP)
Cosun heeft samen met BO Akkerbouw de afgelopen maanden zich ervoor ingezet dat het 7e AP dusdanig wordt aangepast dat het beter aansluit bij de agrarische praktijk. De minister heeft de zorgen van de sector serieus genomen. Er komt een optie voor een maatwerkaanpak waar boeren zelf voor kunnen kiezen. Daarnaast is de deadline van 1 oktober voor het inzaaien van vanggewassen – en daarmee voor het oogsten van gewassen – geschrapt.  
 
Belangrijke details moeten de komende periode verder worden uitgewerkt. De minister heeft aangekondigd dat er een lijst met ‘wintergewassen’ komt waarvoor de datum van 1 oktober niet geldt. Voor andere gewassen komt er een korting op de gebruiksnorm indien er later dan 1 oktober wordt ingezaaid.
 
Via een brief op 13 december liet minister Schouten weten dat het 7e AP voor de Europese Commissie onvoldoende basis is voor het verlenen van een nieuwe derogatie voor de melkveehouderij.  
Cosun zal zich er onverminderd voor inzetten om de uitwerking van het definitieve 7e AP en eventuele aanvullende maatregelen goed aan te laten sluiten bij de boerenpraktijk.
 
Meer informatie vindt u op Voortgang 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn - Groeikracht (cosun.nl)