Betacal Telerregeling 2021 opengesteld

Nieuws Image
04 maart 2021
Bietentelers kunnen tot 1 april aangeven of ze willen deelnemen aan de nieuwe Betacal telerregeling. Via het Ledenportaal kan de deelname worden bevestigd. De leveringsperiode voor Telerregeling 2021 is van campagne 2021 tot campagne 2022. Telers die niet meedoen dragen met een betaling van €0,75 per ton bieten bij aan de kosten.
 
De hoeveelheid af te nemen Betacal is afgeleid van de door bietentelers in 2020 geleverde bieten. Over dit volume wordt 4,5% Betacal flow of 3,5% Betacal filter aangeboden. In de bestelprocedure op het Ledenportaal van Cosun wordt het aanbod inzichtelijk. Het berekende volume wordt op hele vrachten afgerond.
Uit de eerste reactie blijkt dat er voor sommigen ook belangstelling is om de Betacal eerder af te nemen. Dit is niet mogelijk omdat we nu bestellingen uitleveren geldend voor de regeling 2020-2021. De beschikbare voorraad is daarmee geheel gereserveerd en is geheel verkocht.    
Bij de vastgestelde toewijzing houdt Cosun Beet Company rekening met de belangstelling voor vrije verkoop Betacal. Telers kunnen extra bijbestellen. Ook voor andere belangstellenden voor Betacal stellen we dit beschikbaar. Het aandeel vrije verkoop neemt de laatste jaren toe. Betacal is een gewaardeerde kalkmeststof uit de kringloop die de bodemkwaliteit snel en effectief verbetert.