Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik wil me abonneren op Cosun nieuws.

 Security code

Nieuws Image
04 september 2017
Bij Royal Cosun berust de zeggenschap bij de leden. Zij kiezen de kring-/afdelingsbestuurders en daarmee de ledenraad, het hoogste gezagsorgaan van de coöperatie. In de kringvergaderingen van februari 2018 zijn er in diverse kringen/afdelingen verkiezingen. Gezien de gewenste spreiding van kringbestuursleden over de kring is het gebied aangegeven waaruit de kandidaat bij voorkeur afkomstig moet zijn:
  • Zeeuws-Vlaanderen één vacature voor Midden- of Oost- Zeeuws-Vlaanderen
  • Zeeland-Noord één vacature voor Schouwen-Duiveland
  • Groningen drie vacatures voor de regio’s Hogeland, Oldambt en Veenkoloniën
  • Drenthe/Overijssel-Noord twee vacatures voor Zuid-Drenthe en de dalgronden.
Aanmelden
Heeft u belangstelling voor een bestuursfunctie in een kringbestuur, stuur dan uw motivatiebrief, vergezeld van een CV, met vermelding van uw lidnummer uiterlijk 15 oktober naar secretariaat.rvb@cosun.com. Voor een uitgebreid functieprofiel klik hier.

Procedure
De verkiezingsprocedure gaat als volgt. De aanmeldingen worden doorgestuurd naar het betreffende kringbestuur dat de reacties zal meenemen in de selectieprocedure. Het bestuur selecteert hieruit één kandidaat per vacature die zij ter verkiezing zal voordragen tijdens de kring-/afdelingsvergadering van februari aanstaande.
Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via secretariaat.rvb@cosun.com of (076) 530 33 07.
Voor meer informatie over het bestuursmodel van Cosun klik hier.