Aanhoudend matige groeiomstandigheden

Nieuws Image
05 mei 2021
Door de aanhoudende lage temperaturen voor de tijd van het jaar blijft de groei van de bieten matig. Er zijn zeer grote regionale verschillen in de neerslaghoeveelheden. Waar in de kleigebieden 10 tot plaatselijk 60 mm viel is in het Zuidoosten tot op heden weinig neerslag gevallen. De Inzaai is nagenoeg afgerond en Overzaai blijft tot op heden gelukkig beperkt. Bij vochtige weersomstandigheden kunnen slakken plantwegval veroorzaken. Waar vorig jaar op 23 april de eerste bladluiswaarschuwing werd verzonden blijft de bladluissituatie nu gunstig. Incidenteel worden bladluizen waargenomen maar nog onder de schadedrempel. Ook bij waarnemingen in Frankrijk en Belgi├ź zijn nog geen schadedrempels van groene luizen overschreden.   
 
Opgave leverwensen
Telers kunnen tot 9 mei hun leverwensen voor aankomende campagne opgeven. Op basis daarvan wordt de voorlopige indeling opgemaakt, die telers in de eerste week van juli ontvangen.
 
Grondposities Cosun
Cosun wil haar agrarische grondposities herschikken naar aanleiding van de verkoop van de terreinen van de voormalige suikerfabriek in Puttershoek. Het is de bedoeling dat agrarische grondposities zoveel mogelijk aansluitend en nabij de bestaande suikerfabrieken liggen om zo van maximale meerwaarde te zijn. In dat kader biedt Cosun haar resterende agrarische gronden in de Hoeksche Waard te koop aan. Het gaat om ruwweg 71 hectare verdeeld over 7 kavels. Cosun wil deze kavels in principe en bij voorkeur als geheel verkopen aan de hoogste bieder, maar behoudt zich het recht voor om eventuele biedingen op individuele kavels te gunnen. Geïnteresseerden kunnen de verkoopbrochure opvragen bij van Hoven & Oomen/van der Slikke Rentmeesters. Bereikbaar via e-mail: fj@vhno.nl of via contactpersoon de heer Frank Jansen, telefoon: 06 38 08 45 26.