Aandacht voor bladschimmelbestrijding

Nieuws Image
24 juni 2021
Nu de bietenpercelen in rap tempo sluiten moet er extra aandacht zijn voor de beheersing van bladschimmels. Meer vocht verhoogt de risico’s op schimmelontwikkeling. Het advies is de monitoring in BAS nauwlettend te volgen.
 
Bietentelers met een sensor in hun bieten krijgen voor het eigen perceel een op maat advies voor het uitvoeren van een bespuiting. Andere bietentelers worden op basis van deze signalen geadviseerd bij toename van infectiedruk de bietenpercelen te controleren op de eerste vlekjes cercospora of stemphylium. Er kunnen namelijk ook andere bladvlekken voorkomen. Zo is bijvoorbeeld regionaal hagelschade in de bieten opgetreden. Als gevolg daarvan kunnen bladbeschadigingen en bladvlekken ontstaan waar een schimmel niet de oorzaak is. Een bespuiting is dan zeker niet nodig.
sensor-1-(3).jpg