7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Nieuws Image
07 september 2021
Gisteren heeft minister Schouten van LNV het concept 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn gepubliceerd voor de internetconsultatie. Hierin worden voorstellen gedaan voor het nemen van maatregelen om de waterkwaliteitsdoelen in de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water te realiseren. Cosun vindt het belangrijk dat er maatschappelijke waardering is voor de inspanningen die telers de afgelopen decennia al hebben genomen. De nitraatconcentratie is daarbij fors afgenomen in de meeste gebieden. Telers worden inmiddels ook met nieuwe uitdagingen geconfronteerd door de veranderende weersomstandigheden.  
 
De voorstellen lijken op het eerste oog zeer ingrijpend met grote impact op het verdienmodel van onze leden en telers van aardappelen en cichorei. Daarnaast ontstaan grote effecten op de verwerkingskosten en concurrentiepositie van Cosun. We gaan het voorstel van LNV nader beoordelen en komen binnenkort terug met een inhoudelijke reactie.  
Voor Cosun is van belang dat akkerbouwers voldoende in staat worden gesteld om de teelt van aardappelen, bieten en cichorei op een rendabele en toekomstbestendige manier uit te kunnen voeren. Daar werkt Cosun samen met alle telers aan in het programma Groeikracht. 
In de vervolgstappen streven we ernaar om onze leden en telers te faciliteren in hun reactie op de internetconsultatie. Het doel hierbij is om een gezamenlijk standpunt vanuit Cosun en haar telers te laten doorklinken. Het staat de telers uiteraard vrij of zij daarvan gebruik willen maken.  
 
Ook zijn we in nauw contact met de agrarische belangenbehartigers (LTO, NAV en NAJK) en de ketenpartijen verenigd in de BO Akkerbouw om vanuit een breder perspectief ons een goed beeld te kunnen vormen van de impact en bij te dragen aan eventuele vervolgacties.   
De voorstellen van LNV zijn hier te raadplegen.