Wisselende wortelopbrengsten

Nieuws Image
30 september 2021
Na 2,5 week campagne zien we grote verschillen in wortelopbrengsten. In diverse gebieden zijn de opbrengsten lager dan ingeschat. Hierdoor worden afnameplanningen aangepast. Het suikergehalte is gestegen naar 16,1%. Dit varieert van 15,0% in Zuid Limburg tot 17,3% op Schouwen Duiveland. Oogstomstandigheden zijn in aantal gebieden droog aan het worden. Weersvooruitzichten voor de komende periode gaan dit oplossen. Gemiddelde tarra is laag, 7%. De verwachte suikeropbrengst is ongewijzigd gebleven, 13,6 ton suiker per hectare. Klik hier voor de regionale weekcijfers
 
Omstandigheden voor uitrijden Betacal is goed. Telers kunnen de bestellingen in overleg afnemen. Voor levering kan contact met de transporteur opgenomen worden.
 
Emelten bestrijden
Enkele dagen na de ei-afzet komen de jonge larven (emelten) uit de eitjes. Emelten zijn niet gevoelig voor vorst, maar, met name de eitjes en jonge larven zijn wel erg gevoelig voor uitdroging. Om het uitdrogen van de eieren en larven te bevorderen, kan in het najaar een lichte grondbewerking worden gedaan, met bijvoorbeeld een cultivator. Is dit niet mogelijk en staat er een grasachtige, probeer deze dan zo kort mogelijk te houden. In het voorjaar is beperken van emeltenschade erg lastig, omdat de larve dan al een stuk groter zijn en moeilijk te bestrijden. Zie voor het hele IRS-bericht ‘Pak emelten preventief aan’.
 
Rooitips bij aphanomyces
Voornamelijk op zand-, dal- en lichtere zavelgronden komen dit jaar bieten voor die zijn aangetast door de bodemschimmel aphanomyces. Doordat bij deze bieten vaak de kenmerkende insnoering aanwezig is, zijn deze bieten erg kwetsbaar bij de oogst. Een aangepaste instelling van de rooier is nodig om ervoor te zorgen dat de opbrengstschade niet verder toeneemt. Inmiddels zijn de eerste aangetaste percelen gerooid. Hierbij zijn een aantal ervaringen opgedaan wat betreft de afstelling van de rooier, zie hiervoor het IRS-bericht ‘Rooiverlies beperken bij door aphanomyces aangetaste bieten’.