Wisselende stand bieten

Nieuws Image
24 april 2019
De opkomst verloopt zeer wisselend, de plantenaantallen variëren sterk. Voldoende vocht of niet is bepalend voor de kieming en de opkomst. Op een aantal percelen gaan zeer waarschijnlijk kiemplanten verloren door onderdoor uitdroging. Op verschillende percelen worden de bieten daarom beregend. In het zuidwesten speelt ook nog korstvorming een rol wat in enkele gevallen leidt tot overzaaien. De gemiddelde zaaidatum is 7 april, twee dagen later dan het vijfjarig gemiddelde.

 
Tabel: Gemiddelde zaaidatum per gebied
Gebied 2019 gem-5jr
Zeeuws Vlaanderen 1-apr 30-mrt
Zeeuwse eilanden 2-apr 2-apr
West Brabant 3-apr 1-apr
Hollanden 5-apr 4-apr
Oost en zuid Flevoland 2-apr 30-mrt
Noordoostpolder 8-apr 7-apr
Noordelijke klei 10-apr 7-apr
Noordelijke zand 12-apr 9-apr
Noordelijke dal 11-apr 9-apr
Gelderland e.o. 5-apr 3-apr
Oost Brabant 6-apr 8-apr
Limburg 8-apr 7-apr
Suiker Unie 7-apr 5-apr
 
Vanuit alle gebieden wordt wel enige vorm van insectenaantastingen gemeld. Ondergrondse vreterij van springstaarten zie je op veel percelen, zie ook dit IRS-bericht. Er wordt deze week vanwege te weinig planten door springstaarten in noordoost Groningen 40 hectare overgezaaid. Op de lichtere gronden zijn aardvlooien actief, maar daar nog geen reden voor het uitvoeren van een bespuiting, zie ook dit IRS-bericht. Uit de zuidelijke helft van Nederland krijgt het IRS diverse meldingen van aantasting van suikerbieten door de zwarte bonenluis. Verwar zwarte bonenluizen niet met bovengrondse springstaarten, zie ook het bericht ‘Hanteer schadedrempel bij vroege aantasting zwarte bonenluizen’.
Door de harde wind van de afgelopen dagen hebben de bietjes op de stuifgevoelige gronden stevig geleden. Daar waar op korte termijn de eerste onkruidbestrijding wordt uitgevoerd is het oppassen voor felle werking op de beschadigde bietjes.
 
Geen pyrethroïden aan onkruidbestrijding toevoegen
Vanuit verschillende regio’s vernemen wij dat bij regelmaat, al dan niet op advies, uit voorzorg pyrethroïden worden toegevoegd aan de eerste onkruidmix. De gedachte is: baadt het niet schaadt het niet. Het advies is hier duidelijk over: uitsluitend insecticiden inzetten indien de schadedrempel wordt overschreden. Bovendien werken deze middelen alleen als het insect geraakt wordt, zie ook het IRS-bericht ‘Voer geen preventieve bestrijding uit tegen bladinsecten’. Het is ook bekend dat bij veelvuldig en eenzijdig gebruik van middelen resistentieontwikkeling wordt bevorderd.  
 
Opgave leveringswens bieten
Vanaf vandaag is het ledenportaal geopend voor registratie van het bietenperceel, de opgave van de leveringswens en het vastleggen van de ligplaats van de bieten. Met het vastleggen van het perceel of de percelen is meteen een start gemaakt met de teeltregistratie in Unitip.