AANMELDEN NIEUWSBRIEF


 Security code

VORST: BIETEN BESCHERMEN

Nieuws Image
12 december 2018
De weerberichten voorspellen de komende dagen vorst. De bieten moeten daarom nu met winddichtmateriaal afgedekt worden om te voorkomen dat er vorstschade optreedt. Wacht niet af of de vorst al of niet doorzet. Nu is het tijd om te handelen, dus winddicht afdekmateriaal aanbrengen, zie ook ‘Lichte tot matige vorst voorspeld: laat u niet verrassen!’. Voor tips aangaande bietenbewaring zie de teelthandleiding en het IRS-Bewaaradvies.  

Niet-bevroren bieten snel rooien
Helaas zijn er ook nog telers die hun bieten nog moeten rooien. Landelijk is dat circa 5%. Deze bieten, zeker in de oostelijk helft van het land, lopen een aanzienlijk risico op vorstschade. Klik hier voor het te rooien areaal per regio.
Nu moeten deze bieten zo snel mogelijk gerooid worden, maar beoordeel eerst of er bevroren koppen zijn. Als er al vorst in de bieten zit, dan niet rooien. Bieten die in bevroren toestand zijn gerooid, zijn niet te bewaren en moeten als verloren worden beschouwd.
De kwaliteitscijfers van afgelopen week laten een iets lager suikergehalte zien, 17,8%, en een iets hoger tarrapercentage, 10,1%. Klik hier voor regionale cijfers.

Restzaad 2018 afvoeren en niet meer gebruiken
Per 19 december vervalt de toelating van neonicotinoïden. Daarmee verstrijkt tegelijkertijd ook de opgebruiktermijn voor restzaad met Sombrero en/of Poncho Beta van 2018. Na deze datum is het niet langer toegestaan bietenzaad, behandeld met deze middelen, te gebruiken. Ook mogen ze niet meer in voorraad gehouden worden. Dit zaad kan met het reguliere bedrijfsafval worden afgevoerd. Bij het bepalen van het benodigde aantal pakken voor uitzaai 2019 moet er rekening mee worden gehouden dat restzaad dat met deze middelen is behandeld niet meer mag worden ingezaaid.

COSUN MAGAZINE
De nieuwe editie van Cosun Magazine, nr 6 2018, is vanaf vandaag te lezen op de website

“Ik word bietenchauffeur”
Suiker Unie start een wervingsactie om bietentelers of andere mensen werkzaam in  de agrarische sector te interesseren om tijdens de campagne bietenchauffeur te worden. De actie is opgezet in samenwerking met transportbedrijven, die de ex­tra hulp goed  kunnen gebruiken. Voor telers kan het een mooie aanvulling zijn op de werkzaamheden op hun eigen bedrijf. Voor aanmelden en voor extra informatie kunt u terecht op “ik word bietenchauffeur”.