Volop gebruik van internetconsultatie Nitraatrichtlijn

Nieuws Image
12 oktober 2021
Volop gebruik van internetconsultatie Nitraatrichtlijn
Veel telers hebben al gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun zienswijze kenbaar te maken via de internetconsultatie betreffende het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn.  Ook op social media spreken telers zich uit.

De voorgestelde maatregelen in het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn grijpen hard in op de bedrijfsvoering van de telers. Zij maken zich grote zorgen over de continuïteit van de bieten- , aardappel-  of cichorei-teelt. En voor de continuïteit van hun gehele bedrijf.
Zowel de verplichting van rustgewassen op alle grondsoorten als de onmogelijke datum van 1 oktober om vanggewassen te zaaien op zand- en lössgrond stuit op onbegrip en ongeloof. Deze maatregelen staan zeer ver van de praktijk.   Ook na 1 oktober staan nog veel hectares cultuurgewassen volop te produceren en dus ook stikstof vast te leggen. Deze duurzame teeltwijze moet behouden blijven.
Telers nemen zelf al veelvuldig maatregelen die wel bij een goed landbouwpraktijk passen en effectief zijn.  Maatwerk is nodig in plaats van generieke maatregelen.  
Overigens wordt de zorg nog vergroot nu de minister ook tijd vrij moet maken om te participeren in de formatiebesprekingen, en dus minder tijd beschikbaar heeft voor de uiterst belangrijke landbouwdossiers.
 
Deze week, tot uiterlijk 17 oktober,  is het nog mogelijk om een zienswijze in te dienen via de internetconsultatie.  Mocht u daar gebruik van willen maken dan faciliteert Cosun dit, klik daarvoor hier .  Ook andere organisaties faciliteren dit.  Van welke route u gebruikt maakt is niet belangrijk, wel dat u uw stem laat horen.
 
De campagne verloopt voorspoedig. Voor de weekcijfers van de campagne klik hier