AANMELDEN NIEUWSBRIEF


 Security code

Verwachte suikeropbrengst 14 ton per hectare

Nieuws Image
09 augustus 2019

Op basis van de huidige stand van het gewas wordt een suikeropbrengst verwacht van 14 ton per hectare. Dat is minder dan het gemiddelde van de laatste 5 jaar. Met deze opbrengstverwachting gaan wij er vanuit dat het groeiseizoen vanaf nu gemiddeld zal verlopen.
 

De invloed van de droogte tot op dit moment is meegenomen in de prognose. Voornamelijk in het zuidoosten, oosten en noordoosten is er nog steeds sprake van ernstige droogtestress op percelen waarop niet wordt beregend. Vorig jaar hebben we gezien dat het langdurig voortzetten van droogte, tot zelfs in november, een nadelige invloed kan hebben op de groei. In de huidige prognose houden we daar geen rekening mee.

Ook zijn de weersomstandigheden van de komende maanden bepalend hoe de toename in suikeropbrengst zich zal verhouden: komt er meer wortelgroei of neemt juist het suikergehalte verder toe in verhouding tot het wortelgewicht. Bij de huidige droge omstandigheden is hierover meer onzekerheid dan onder normale omstandigheden. Dat maakt dat we bij deze verwachte suikeropbrengst een variatie afgeven van + of - 5 procent.

De opbrengstverwachting per teeltgebied is sterk wisselend en afwijkend met de gemiddelden van voorgaande jaren. Voornamelijk op de noordelijke lichte gronden is de opbrengstverwachting aanzienlijk lager dan normaal. Voor de westelijke en centrale kleigebieden verwachten we een relatief betere opbrengst.

 

  opbrengst gemiddeld
teeltgebied verwachting 2019
(suiker ton/ha)
laatste 5 jaar
(suiker ton/ha)
Zeeuws Vlaanderen 15,4 14,8
Zeeuwse eilanden 15,9 15,3
West Brabant 15,0 14,8
Hollanden 15,7 15,3
Oost en Zuid Flevoland 17,2 15,1
Noordoostpolder 16,9 16,2
Noordelijke klei 13,5 14,0
Noordelijke zand 10,4 12,7
Noordelijke dal 12,1 13,3
Gelderland e.o. 13,2 13,1
Oost brabant 13,4 12,7
Limburg 14,1 14,3
     
Totaal 14,0 14,2


hittegolf.jpg
Niet beregende bieten hebben veel geleden van de hittegolf.