Verbod neonicotinoïden desastreus voor suikerbietenteelt

Nieuws Image
26 april 2018
Suiker Unie roept de minister op om haar verantwoordelijkheid te nemen voor de nadelige gevolgen van een verbod van neonicotinoïden als de minister hiertoe besluit en op zeer korte termijn duidelijkheid te verschaffen over op welke wijze zij verantwoordelijkheid neemt.
 
Minister Schouten heeft bekend gemaakt dat Nederland de voorstellen van de Europese Commissie om een drietal neonicotinoïden te verbieden, onverdeeld zal steunen tijdens de SCoPAFF vergadering komende vrijdag 27 april 2018.
 
Het verbod op de drie neonicotinoïden heeft een grote impact op de suikerbietenteelt. Dit blijkt ook uit een analyse van de NVWA. Ook het Ctgb heeft geconcludeerd dat een totaalverbod ongewenst is. Bij een verbod van neonicotinoïden in de pil om het suikerbietenzaad zal de insectenbestrijding een grote uitdaging worden met het huidige pakket aan gewasbeschermingsmiddelen. Telers zullen vaker een volveldsbespuiting moeten uitvoeren met overgebleven insecticiden, die bovendien een slechter resultaat hebben dan de neonicotinoïden in het bietenzaad. Bij een definitief besluit over het verbod zal met grote haast extra onderzoek moeten worden uitgevoerd. Eerder heeft Wageningen UR, IRS, Cosun en Suiker Unie binnen Topsectoren een projectvoorstel ingediend naar mogelijkheden tot een bietenteelt zonder neonicotinoïden. Destijds was de politieke urgentie bekend, vermeld in een brief van toenmalig staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer. Helaas heeft het ministerie van Economische Zaken dit bij herhaling negatief beoordeeld met als argument ‘neonicotinoïden staan niet ter discussie’.
 
De impact op de bietenteelt is samengevat: verlies van gemiddeld 7% wortelopbrengst resulterend in 17% financieel verlies voor de bietenteler. De opbrengstderving in de praktijk kent een grote bandbreedte, met wel uitschieters tot 50%. Tevens heeft dit een negatief effect op nuttige insecten en milieu. Daarnaast heeft de verlaagde opbrengstzekerheid een negatief effect op de suikerindustrie.
 
De grootste uitdagingen zullen liggen in de bestrijding van groene perzikbladluizen, bietenvliegen, bietenkevers, ritnaalden, springstaarten, wortelduizendpoten, miljoenpoten, zwarte bonenluizen en tripsen. Voor de bestrijding van enkele insecten zijn geen alternatieven beschikbaar, voor andere insecten werken de alternatieven onvoldoende of mogen maar beperkt worden ingezet. Dit betekent dat er op korte termijn onderzoek zal moeten plaatsvinden naar schadedrempels, monitoringssystemen, stimulering van natuurlijke vijanden, ontwikkeling van resistente suikerbietrassen, stimulering van ouderdomsresistentie tegen bladluizen, nieuwe insecticidebespuitingen en nieuwe insecticiden voor toepassing in gepilleerde zaden.