Veel bladontwikkeling

Nieuws Image
07 juli 2021
Het groeiseizoen met normale temperatuur en ruim aanbod van water leidt tot veel bladontwikkeling. In deze situatie is het risico op bladschimmelontwikkeling groot: is het gewas langer vochtig, zoals uit sensorenmetingen welke zijn te zien in BAS, dan is de infectiekans hoog.
 
De eerste percelen met cercospora zijn gevonden. Zie voor een actueel overzicht van de bladschimmelwaarschuwingen deze bladschimmelkaart. Het betreft bij deze waarnemingen de hoog risico situaties, zoals percelen bieten naast bieten. De druk is dan extra hoog, zeker als in het afgelopen jaar een aantasting door cercospora aanwezig was. Veel sensoren laten momenteel een hoog risico zien waardoor telers met een sensor een gericht advies ontvangen. Via de BAS app worden telers op basis van hun perceel historie actief geattendeerd en wordt aandacht gevraagd de gewassen goed te inspecteren. Kijk op de IRS-bladschimmelpagina voor het advies voor inzet middelen.
 
Aphanomyces (afdraaiers)
In het noordoosten zijn de afgelopen week meerdere meldingen binnengekomen van wegvallende bieten door aantasting met de schimmel aphanomyces. Op dit moment valt hier helaas niets aan te doen. Om de problematiek goed te volgen en te leren van de praktijkomstandigheden is het advies problemen te melden aan uw contactpersoon van Cosun Beet Company. Kijk voor meer informatie in het IRS-bericht ‘Plantwegval door aphanomyces’.