AANMELDEN NIEUWSBRIEF


 Security code

Toewijzingspercentage 2019 naar 100%

Nieuws Image
08 november 2018
Cosun heeft besloten om het toewijzingspercentage voor de bietenteelt in 2019 aan te passen van 95% naar 100%.
Medio juli heeft Cosun het toewijzingspercentage voor 2019 in eerste instantie op 95% vastgesteld.  De productieprognose was toen 15,6 ton suiker per hectare. Inmiddels is de prognose neerwaarts bijgesteld naar 13,4 ton suiker per ha. De wortelgroei van de bieten is de afgelopen maanden, vanwege de aanhoudende droogte, veel geringer geweest dan normaal. Suiker Unie produceert dit jaar minder suiker en daardoor zal het aanvankelijke plan om suiker in opslag te houden tot het volgende verkoopseizoen geen doorging vinden.  Alle suiker die dit jaar geproduceerd wordt, is nodig om de klanten te kunnen bedienen. Dit betekent ook dat de productie in teeltjaar 2019 weer groter kan zijn om voldoende suiker voor afzet in 2020 beschikbaar te hebben. Door verhoging van het definitieve toewijzingspercentage naar 100% geeft Cosun haar leden graag de kans om hier een bijdrage aan te leveren.
Tegelijkertijd is het belangrijk te onderkennen dat de bietenprijs die Cosun kan betalen voor de bieten die worden geteeld in 2019, niet veel boven de basisprijs van € 32,50 zal uitkomen. Dit vanwege de tegenvallende resultaten van Suiker Unie.
De leveringsplicht voor 2019 blijft 85% van de eerdere toewijzing van 95% van de LLB’s. De leveringsplicht stijgt dus niet mee met de gestegen toewijzing. Concreet betekent dit, dat over 2019 de leveringsplicht blijft staan op 80,75% van de LLB’s.

Campagne blijft stabiel verlopen
De bietencampagne van Suiker Unie blijft stabiel verlopen. De verwerking is conform plan en het suikergehalte blijft hoog, afgelopen week 17,9%. Het tarrapercentage loopt iets op, conform verwachting. Vorige week was het tarrapercentage 8,6%. Klik hier voor regionale kwaliteitscijfers.
De komende weken gaat steeds meer op voorraad gerooid worden. Stem het rooimoment af op de weersvooruitzichten. Bij late levering moet niet onnodig vroeg gerooid worden, maar wacht ook weer niet zo lang tot de kans op zeer natte of bevroren grond te groot wordt. Rooien onder gunstige
omstandigheden heeft grote voordelen. Zie ook dit IRS-artikelSpeerpunten voor succesvol bieten bewaren’.