AANMELDEN NIEUWSBRIEF


 Security code

Toewijzing in 2019 lager

Nieuws Image
24 augustus 2018
Cosun heeft deze week de toewijzing voor 2019 aan de teler gestuurd. Tegelijkertijd is ook de vroegbestelling van bietenzaad voor 2019 opengesteld.
Het toewijzingspercentage is 95% en is daarmee 12% lager dan de 107% van 2018. Het voornemen is dus om minder suiker te produceren in 2019. Dit vanwege de zeer lage suikerprijs op de wereldmarkt die export onaantrekkelijk maakt.
De suikerproductie was zowel in Nederland als in Europa het afgelopen jaar hoog vanwege hoge hectare-opbrengsten en grotere arealen. De voorraden zijn daardoor ook toegenomen. Dit jaar zal de productie lager uitvallen dan in juni verwacht, maar is nog steeds op een langjarig gemiddeld niveau. De voorraadsituatie verandert daardoor niet wezenlijk.
Vanwege de lage exportprijs is het niet aantrekkelijk om te exporteren en is het gunstiger om suiker op te slaan en volgend jaar te verkopen. Daardoor is een lagere productie in 2019 voldoende om de reguliere afzet te realiseren.
 
Vroegbestelling bietenzaad
Afgelopen maandag is de vroegbestelling van bietenzaad voor 2019 opengesteld. Die blijft nog openstaan tot 5 september. In de vroegbestelling kunnen telers bietenzaad voor 2019 bestellen met een korting van circa 5%.
In de bestelprocedure krijgen de telers een perceel specifiek advies gebaseerd op historische data van het perceel. Lees meer over de keuze van rassen en insecticiden in het IRS-bericht ‘Vroegbestelling suikerbietenzaad weer van start’.

PR_SU_Bietenlandschap_23.jpg