Telers actief met Unitip registratie

Nieuws Image
25 januari 2019
 
Nu alle bietenleveringen administratief zijn verwerkt kunnen alle teeltregistraties in Unitip compleet gemaakt worden. De teller loopt nu snel op, ruim twee-derde deel van alle bietenpercelen zijn nu volledig afgerond. De uiterlijke datum is 15 februari.  
 
De registraties stromen nu echt binnen. De helpdesk van Suiker Unie is binnen de kantooruren volledig beschikbaar om vragen te beantwoorden en telers zo veel als mogelijk te helpen. Het aantal vragen is overigens erg beperkt. Na een korte uitleg volgt vaak de reactie dat het ‘eigenlijk heel gemakkelijk is’. In de meeste gevallen is het al voldoende de teler te wijzen op de instructiefilm.
Volledige registratie in Unitip is met ingang van teeltjaar 2018 voor alle bietentelers verplicht. Indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan zal de eindafrekening van de bieten worden geblokkeerd. Op het startscherm van het Ledenportaal is voor de bietenteler zichtbaar gemaakt of de taak volledig is uitgevoerd of niet.