AANMELDEN NIEUWSBRIEF


 Security code

Suikergehalte in de lift

Nieuws Image
29 oktober 2014
De afgelopen week was het suikergehalte in de geleverde bieten gemiddeld 16,8%. Dat was daarmee duidelijk iets hoger dan de 16,5% van de week daarvoor. Het gunstige zonnige weer heeft daaraan een bijdrage geleverd. De tarra was echter ook hoger, een normaal beeld in de loop van de campagne. Voor regionale kwaliteitscijfers klik hier.
 
Veel telers zijn al ver gevorderd met de oogst van hun overige gewassen en de andere najaarswerkzaamheden. De bietenoogst krijgt daardoor nu volop aandacht. Met bijna 40% van de bieten verwerkt en een veldvoorraad van ruim 1 week is inmiddels bijna de helft van de bieten gerooid. Telers en loonwerkers maken nu meer en meer een afweging tussen nu al rooien voor levering vanaf december of nog enigszins te wachten. Gezien de relatief hoge bodemtemperaturen (we hebben nog weinig koude nachten gehad) lijkt nu reeds rooien en dan lang moeten bewaren wel een risico. De bieten zullen relatief warm in de hoop gaan en het is dan lastig om de temperatuur in de hoop omlaag te krijgen. Bekend is dat een relatief hoge bewaartemperatuur meer suikerverliezen geeft, hogere kans op broei en rotte bieten. Bovendien geeft te warme bewaring ook een verhoging van het invertgehalte. Kortom verlies van kwaliteit. Zorg daarom voor voldoende ventilatie, lees ook het IRS-advies over langgerekte hopen in dit artikel en de teelthandleiding.
Uiteraard is oogsten onder goede omstandigheden minstens zo belangrijk als koele omstandigheden. Daarom is het van belang goed naar de weersverwachtingen te kijken. Rooi in ieder geval niet bij te natte omstandigheden, want dit geeft meer tarra en daardoor minder goed bewaarbare bieten.