AANMELDEN NIEUWSBRIEF


 Security code

Start teeltseizoen 2016

Nieuws Image
17 maart 2016
De eerste bieten zijn gezaaid op kleigronden in het zuidwesten. Daar waar gezaaid is ziet het zaaibed er niet verkeerd uit. De (grootschalige) activiteiten in het land komen nu pas op gang, zie ook ‘Zaaibedbereiding en zaaien leggen de basis voor de teelt’. Komende dagen zullen er meer bieten gezaaid worden. Op veel percelen, zeker in het noorden, is het echter nog te nat.
 
Belangrijk is goed voor te bereiden op mogelijke schade door bosmuizen. Het afgelopen jaar is schade aan landbouwgewassen door muizen veel in het nieuws geweest. Bestrijding van muizen in het veld is niet mogelijk. Toch zijn er een aantal maatregelen voor en tijdens de zaai die het risico op schade in suikerbieten door muizen verminderen
Klik hier voor meer informatie of het IRS-bericht.


Op Flakkee zijn de eerste bieten gezaaid (14 maart)