Ruim de helft gezaaid

Nieuws Image
09 april 2019
In de afgelopen week is het zaaien van de bieten door de regen vanaf woensdag enigszins afgeremd. Vooral in het noorden heeft dit invloed gehad, zodat daar nog maar circa 25% is gezaaid. In het zuidwesten en in oost- en zuid-Flevoland is het bijna afgerond, zie hier.
 
Telers in de Hollanden waren voorzichtig met zaaien omdat op veel plekken toch nog teveel vocht in de ondergrond aanwezig was. Dat geldt ook voor Friesland. Zie ook ‘Behoud de bodemstructuur direct onder het zaaibed’. Men is juist voorzichtig omdat ze hopen op en snelle goede opkomst waardoor bodeminsecten minder kansen krijgen.
Op de lichtere gronden in de Noordoostpolder en de noordelijke lichte gronden wordt nog volop geploegd. Hier moeten nog veel bieten worden gezaaid. De verwachting is dat in deze regio’s deze week veel gezaaid gaat worden, alhoewel soms de aanvoer van de mest vertraging op kan leveren.
 
Lokaal in het zuiden liggen de bietenzaadjes onder een korst en wordt er gerold. Ook in de Betuwe en het zuidoosten is een buitje welkom, dit in verband met het droogliggen van het zaad. In Zeeland en het zuidoosten zijn percelen met muizenschade aangetroffen, zie ook het bericht ‘Muizen vinden bietenzaad erg lekker’.
Het blijft opletten voor insectenschade. In West-Brabant zijn op een perceel niet kerende grondbewerking springstaarten gevonden, maar is hier nog geen reden tot overzaai. Ook op de noordelijke klei zijn er enkele percelen met mindere opkomst veroorzaakt door springstaarten. Meer over ondergrondse springstaarten is te vinden in dit IRS-bericht.
De laatste week van maart gezaaide bieten liggen over het algemeen mooi gekiemd.