AANMELDEN NIEUWSBRIEF


 Security code

Opbrengstverwachting lager

Nieuws Image
04 oktober 2018
Op basis van de inmiddels geleverde hectares en een verdere extrapolatie van deze cijfers schat de agrarische dienst de gemiddelde opbrengst op 13,5 ton suiker per hectare. Dat is 0,5 ton per hectare lager dan de vorige prognose. Van alle gebieden zijn nu cijfers van geleverde hectares waardoor de schatting nu nauwkeuriger wordt. Opbrengsten op de lichte grond vallen tegen. In de meeste kleigebieden worden normale tot goede opbrengsten gehaald. De opbrengstverschillen blijven zeer groot.
Het suikergehalte was afgelopen week hetzelfde als de week ervoor: 16,4%. We zien wel in de eerste dagen van deze week dat het suikergehalte aan het toenemen is. De zonnige weersomstandigheden geven daar ook aanleiding toe. Telers stellen rooimoment tot het laatst uit of willen niet rooien of rooien minder dan deel wat opgegeven is. Het tarrapercentage bleef met 6,6% mooi laag en dat zal de komende weken ook laag blijven.
Voor regionale kwaliteitscijfers klik hier .
De fabrieken draaien op hoge capaciteit. De grens van 1 miljoen ton verwerkte bieten ligt al weer een paar dagen achter ons.
Kandidaat bestuurders gezocht
Bij Royal Cosun berust de zeggenschap bij de leden. Zij kiezen de kringbestuurders en daarmee de ledenraad, het hoogste gezagsorgaan van de coƶperatie. In de kring/afdelingsvergaderingen van februari 2019 zijn er in diverse kringen verkiezingen. Klik hier voor meer informatie.