Onverminderd aandacht voor luisbestrijding

Nieuws Image
27 mei 2020
In diverse gebieden is inmiddels voor de derde keer een waarschuwing uitgegaan om het bietengewas te controleren. Bij overschrijding van de schadedrempel is en wordt er bijna overal gespoten om de groene bladluis te bestrijden. Er zijn enkele aandachtspunten bij het advies en het gebruik van de middelen.
 
Let op de voorwaarden voor inzet van het middel Teppeki. Afgaande op de vragen die bij de agrarische dienst binnenkomen weten veel telers dat Teppeki uitsluitend tot het 10-bladstadium en tot 1 juni in gezet mag worden. Ook blijkt dat bij sommige adviseurs deze aanvullende voorwaarde ontgaat.
Gezien de luizendruk hebben we alle mogelijke middelen hard nodig. Gelukkig kunnen we nu ook beschikken over het middel Closer. Cosun heeft in samenwerking met IRS en BO Akkerbouw zeer recent een tijdelijke vrijstelling gekregen om dit middel nu ook in bieten te mogen inzetten. Closer is naast Batavia het tweede middel waarvoor er een tijdelijke vrijstelling is. Beide middelen zijn vriendelijk voor de natuurlijke vijanden van plagen in de suikerbieten. Zie ook de IRS-adviezen in ‘Actuele bladluissituatie’. De kaart met de telgegevens is te vinden via de BAS app, of www.irs.nl/bladluiskaart en in het Bieten Advies Systeem op het Cosun-portaal.   
 
BAS-app live
Suiker Unie wil met het Bieten Advies Systeem (BAS) de telers persoonlijk en perceelsspecifiek adviseren. Onderdeel hiervan is de BAS-app, waarmee op de smartphone en tablet allerlei nuttige informatie omtrent de bietenteelt te vinden is. Alle leden van Cosun hebben maandag een bericht ontvangen over de mogelijkheid om de BAS-app te downloaden. Op dit moment is bijvoorbeeld de bladluizenkaart in te zien. De functies worden de komende tijd verder uitgebreid, zo worden binnenkort de bladschimmelinfectiewaarden op basis van een netwerk van 450 sensoren inzichtelijk gemaakt in de app.   
De BAS-app kan worden geïnstalleerd op de smartphone of de tablet, zoek hiervoor in de Apple App Store of de Google Play Store op “BAS Cosun”.

 Droogte
De aanhoudende droogte geeft steeds meer problemen. Op veel percelen op de zware klei kiemen de bieten niet meer of zijn de kiempjes verdroogd. Dat geeft lage plantbestanden.   Er wordt veel beregend, ook op bietenpercelen.
Kijk voor tips aangaande beregening van bieten op  https://www.irs.nl/alle/teelthandleiding/4.15.beregening