NVWA negatief over neonics in bieten

Nieuws Image
03 december 2020
Recent heeft de NVWA aan Cosun laten weten dat een vrijstelling voor Cruiser SB in suikerbieten niet voldoet aan de landbouwkundige criteria.
Cosun had een transitievrijstelling aangevraagd voor gebruik van Cruiser SB in het pillenzaad, in een lagere dosering dan voorheen, om de problemen in de bietenteelt met bodeminsecten én vergelingsvirus beter de baas te kunnen.
Cosun is teleurgesteld over de conclusie van de NVWA. Enerzijds geeft de NVWA aan dat het vergelingsvirus met de huidige middelen niet goed te beheersen is. Dat zou aanleiding moeten zijn om een vrijstelling te verlenen. Anderzijds stelt de NVWA niet te verwachten dat er binnen de transitieperiode (3 jaar) voldoende alternatieve beheersingsmogelijkheden zullen zijn. Die mening deelt Cosun niet.
Cosun blijft bij de overheid aandringen om meer geld voor onderzoek ter beschikking te stellen om versneld alternatieve oplossingen te kunnen ontwikkelen. Een dergelijke ontwikkeling past zowel bij de visie van Cosun alsook bij het Uitvoeringsprogramma gewasbescherming van LNV.
Overigens heeft Cosun ook wederom een vrijstelling gevraagd voor de producten Batavia en Closer.  Deze zijn cruciaal bij de bestrijding van groene bladluizen, nu er geen vrijstelling komt voor het gebruik van Cruiser SB in het pillenzaad.

Vergelingsvirus veroorzaakt steeds meer schade