AANMELDEN NIEUWSBRIEF


 Security code

Nog 17.000 hectare bieten oogsten

Nieuws Image
04 december 2019
In de afgelopen week heeft het wederom regelmatig geregend en is de oogst verder vertraagd. Momenteel wordt er weer volop gerooid en wordt vanuit verschillende regio’s gemeld dat verwacht wordt dat eind deze week veel bieten aan de hoop zullen liggen. Afgelopen maandag moest nog ruim 20% van het areaal worden gerooid, en dat is veel voor deze tijd van het jaar. In enkele gevallen is er onvoldoende ruimte om bieten op te slaan en moeten bietenbewaarplaatsen eerst leeg worden gemaakt. De kwaliteit cijfers wijken niet af van voorgaande weken.

Bewaring
Nu veel bieten in bewaring zijn en worden gelegd voor levering in januari is het verstandig vooral de temperatuur goed te volgen. Zie ook de IRS-adviezen in de digitale Teelthandleiding. Bieten met meer tarra, bladresten en/of beschadigingen lopen meer risico op extra verlies aan suiker. De agrarische dienst heeft al een melding gehad van een hoop bieten waarvan de temperatuur op 14 graden zit. De bietenhoop ligt in de luwte van een schuur, bevat veel bladresten en heeft dus weinig ventilatie.
Via het Ledenportaal en www.irs.nl/monitoringbewaartemperatuur is zowel de hoop- als de buitentemperatuur van circa 60 bietenhopen verspreid over Nederland te volgen.
Een te lage temperatuur is het andere uiterste. Bij vorst is juist het risico dat er vorstschade optreedt. Houd daarom het Bieten Bewaaradvies van WeerPlaza en IRS in de gaten voor het actuele bewaaradvies.