AANMELDEN NIEUWSBRIEF


 Security code

Nog 10% te gaan

Nieuws Image
12 december 2019
In de afgelopen week is weliswaar veel gerooid, maar toch moet er nog ruim 10% van de suikerbieten worden gerooid. De neerslag vanaf eind vorige week heeft het werk weer stil gelegd. Met de huidige weersvooruitzichten ziet het er niet naar uit dat we op korte termijn de laatste bieten zullen rooien. Overal moet nog het nodige worden gerooid, vooral in oost Nederland moet relatief nog erg veel gebeuren. Het suikergehalte is inmiddels licht dalende naar circa 16,3%. Vooral uit gebieden waar droogte en later ook nog bladschimmelaantasting door cercospora is opgetreden vallen de suikergehaltes erg tegen.
 
Bietenzaad bestelling
Bij het openen van de zaadbestelling afgelopen dinsdag hebben telers ondervonden dat dit jaar een groot aantal rassen beperkt beschikbaar zijn. Vooral in het resistentiesegment bietencysteaaltjes en doorbraak rhizomanie is het aanbod ontoereikend. Door problemen bij de zaadproductie van een van de rassen uit dit resistentiesegment is van dit ras niets meer beschikbaar. Noodgedwongen is daarom het advies voor de rassenkeuze voor deze doelgroep bijgesteld. Wanneer in dit segment niets meer beschikbaar is wordt aanbevolen na te gaan of bietencysteaaltjesresistentie op het perceel van 2020 echt nodig is. Bij ruime suikerbietenrotaties of geen aantoonbare aaltjesbesmetting kan het best  worden gekozen voor een aanvullend rhizomanieresistent ras zonder aaltjesresistentie. Van deze rassen is de beschikbaarheid toereikend.