Nagenoeg geen schade nachtvorsten

Nieuws Image
21 april 2021
Ook in de afgelopen week is door het koele weer de groei vertraagd. Alhoewel de opkomst over het algemeen goed is, duurt het lang voordat de bietjes er fris en groen op staan. De nachtvorsten hebben nagenoeg niet geleid tot overzaai. Wel zijn hier en daar enkele kwetsbare plantjes verloren geraakt. Begin deze week was 85% gezaaid. De verwachting is dat op enkele natte percelen in het oosten eind deze week de zaai wordt afgerond.
 
De remming in de ontwikkeling door de koude roept vragen op. Onkruidbestrijding is veelal uitgesteld naar deze week, zie ‘Stel onkruidbestrijding uit bij nachtvorst’. Onkruid groeit met deze kou ook niet hard.
Veel telers hebben vragen over het risico op schieters. Dit is met name afhankelijk van het weertype wat nu gaat volgen. Als we in mei perioden met hogere temperaturen krijgen is de verwachting dat het gaat meevallen. Is dit niet zo, dan kunnen we verwachten dat we vooral op de vroeg in maart gezaaide percelen dit jaar meer schieters gaan zien.
De overzaai is tot op heden beperkt, circa 100 hectare. In het zuidwesten is lokaal door hagel het plantenbestand uitgedund. In Gelderland zijn enkele percelen overgezaaid als gevolg van een combinatie van vreterij, stuiven en vorst.
 
Oproep Praktijknetwerk
Het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw krijgt steeds meer vorm. Dit netwerk van ondernemersgroepen richt zich op het stimuleren van kennisontwikkeling en kennisverspreiding. Stimuland en BO Akkerbouw pakken dit samen op.
Uw stem als akkerbouwer telt! Daarom staat er tot en met vrijdag 30 april 2021 een online enquête open. De organisatie hoort graag wat u belangrijk vindt aan de werkwijze van de ondernemersgroepen binnen dit netwerk. Doe hier mee aan de enquête.