AANMELDEN NIEUWSBRIEF


 Security code

Leveringsplicht in verband met droogteschade

Nieuws Image
09 augustus 2018

De extreme droogte heeft grote gevolgen voor veel van onze bietentelers. Cosun gaat daarom dit jaar anders om met ontheffingen op de leveringsplicht. De leveringsplicht is 850 kg suikerbieten (bij 17% suiker) per LLB. Normaal gesproken moeten telers een ontheffing van de leveringsplicht aanvragen, indien ze verwachten niet aan deze leveringsplicht te kunnen voldoen. Dit jaar geeft Cosun een ontheffing van de leveringsplicht aan alle bietentelers, die op basis van hun uitgezaaide areaal onder normale omstandigheden zouden kunnen voldoen aan de leveringsplicht.  Telers die op basis van hun opgegeven areaal vermenigvuldigd met hun vijfjaars gemiddelde opbrengst (waarbij het jaar met de hoogste en het jaar met de laagste opbrengst niet zijn meegenomen) uitkomen boven hun leveringsplicht, hoeven geen ontheffing aan te vragen. Uitgangspunt hierbij is dat alle geoogste bieten geleverd worden aan Cosun.
Zo’n 5 % van de telers heeft scherper dan deze norm gezaaid. Zij zullen wel een ontheffing aan moeten vragen indien ze niet aan de verplichtingen kunnen voldoen. De raad van beheer zal individueel beoordelen of een ontheffing van de leveringsplicht zal worden verleend.