Insecten eisen veel aandacht

Nieuws Image
08 mei 2019
In heel Nederland zien we veel zwarte bonenluis in de suikerbieten. Meestal wordt de schadedrempel niet overschreden waardoor bespuiting nog niet nodig is. Telers maken zich toch grote zorgen over de beheersbaarheid van de insectendruk.   
 
De insectendruk is algemeen groot, de schade in de bieten met als gevolg overzaaien valt vooralsnog mee. De bietenplantjes zijn klein en groeien door het koele weer ook niet erg vlot. De angst bestaat dat in dit stadium elke druk van insecten aangepakt moet worden. Ook in het kader van het veilig uit kunnen voeren van onkruidbestrijding met toxische werking op de bieten als gevolg van vraatschade wil men voorkomen.
De bietenteelt zonder neonicotinoïden is een stuk complexer geworden: de bietensector heeft door het plotselinge verbod geen ervaringen zonder kunnen opdoen, onderzoekers hebben oude adviessystemen met schadedrempels niet kunnen uittesten. Het IRS is hier dit jaar intensief mee aan de slag gegaan. Er is algemeen veel onbekendheid en onzekerheid over de aanpak van de insectenproblematiek in bieten. Uit onzekerheid worden maatregelen genomen: bij twijfel worden bespuitingen tegen insecten uitgevoerd. Regionaal wordt gemeld dat de helft van de telers nu al gespoten hebben.
 
Zowel het IRS als Suiker Unie spannen zich in om de bietentelers zo goed als mogelijk van informatie te voorzien. Voor de middelenkeuze leggen we de nadruk op middelen die natuurlijke vijanden sparen, en het gebruik van pyrethroïden te beperken in verband met beperkte werking en resistentievorming. Algemeen is er veel zwarte bonenluis, de schadedrempel is bepalend voor het ondernemen van actie. De eerste groene perzikluis is gesignaleerd, de schadedrempel is nog nergens overschreden. Suiker Unie telt wekelijks op 75 percelen de actuele toestand van groene perzikluis, de overbrenger van het vergelingsziekte virus. Het advies is de monitoring op groene perzikluis te volgen via het Ledenportaal of IRS.