Hitte geeft extra schade

Nieuws Image
31 juli 2019
Er was al sprake van droogte in Oost- en Zuidoost-Nederland. Daar is nog eens de hitte van afgelopen week bijgekomen. Waar niet beregend is heeft dit desastreuse effecten op de gewassen waaronder de bieten. De komende weken lijkt er ook nog geen regen van betekenis te vallen.
 
Toch zijn er ook veel regio’s waar de bieten er nog steeds prima op staan. Er zullen grote opbrengstverschillen ontstaan. Een betrouwbare prognose is niet te geven. Vooralsnog gaat Suiker Unie uit van een gemiddelde bietenopbrengst in Nederland van ruim 80 ton, met regio’s die mogelijk de 60 ton nog niet halen in Oost-Nederland en regio’s die de 100 ton wel kunnen halen zoals de Flevopolders.
Er worden hier en daar bladschimmels gevonden. Er is voor alle gebieden in heel Nederland een bladschimmelwaarschuwing verstuurd. Zie ook op de IRS-site: www.irs.nl/bladschimmelpagina. De aantasting lijkt tot nu toe mee te vallen. Het blijft uiteraard van belang het gewas regelmatig te inspecteren, zie ook het IRS-bericht ‘In suikerbieten aangetroffen bladschimmels vragen om blijvende controle’. Zeker nu infectiewaarden in veel regio’s hoog zijn, zie de infectiewaarden in BAS of op www.irs.nl/alle/infectiewaardencercospora.
Verder zien we op diverse plaatsen gaatjes in het bietenblad door vraat van rupsen van de gamma-uil, lees meer in dit IRS-bericht.

Droogte en hitte geeft veel schade


Sommige percelen staan er prima voor