Groeispurt suikerbieten

Nieuws Image
08 juni 2016
Door het warme en zonnige zomerweer groeien de suikerbieten voorspoedig. De eerste percelen hebben het gewas gesloten en kunnen terwijl dagen langer worden optimaal van het zonlicht profiteren. Kort na sluiting gewas wordt de groeipuntsdatum bereikt. De bietenworteltjes bevatten dan gemiddeld 4 gram suiker. Dit is de start van de suikerproductiefase waarbij de wortelgroei lineair toeneemt. (foto bietenperceel)

In het algemeen worden er weinig problemen gerapporteerd. Op een beperkt aantal percelen wordt melding gemaakt van aantasting door bietenvlieg of aaltjes (zie ook dit IRS-bericht), terwijl ook eerste schieters zijn gesignaleerd. Hier en daar wordt ook de bacterie pseudomonas gevonden, zie ‘Nieuws uit de bietenkliniek: pseudomonas’. Uitzondering is het zuidoosten. Lokaal is hier afgelopen week ruim 100 mm neerslag gevallen wat aanleiding geeft tot wateroverlast.