Groeipunt bereikt

Nieuws Image
13 juni 2018
Na een gemiddeld late zaai heeft het uitzonderlijke mooie weer van de afgelopen weken ertoe geleid dat het groeipunt is uitgekomen op 11 juni. Dat is 7 dagen eerder dan het gemiddelde van de laatste vijf jaar.
 
Met het bereiken van het groeipunt begint de versterkte diktegroei van de wortel van de suikerbiet. Dit valt samen met het moment waarop de wortel gemid­deld 4 gram suiker bevat. Het gewas is vanaf de groeipuntsdatum in volle productie. Het is dan in staat alle inval­lende straling te onderscheppen. De productiesnelheid is nu voorname­lijk afhankelijk van de hoeveelheid straling die per tijdseenheid op het perceel valt. Van de geprodu­ceerde biomassa gaat er een steeds groter aandeel naar de wortelgroei en een kleiner deel naar de bovengrondse plant. De hoofdwortel wordt snel dikker en de opslag van suiker in de wortel begint. Bij aanwezigheid van stress wordt dit proces vertraagd. Dat is het geval op meerdere percelen in het zuidwesten en lokaal in Drenthe waar eerder wateroverlast heeft plaatsgevonden. Dit veroorzaakte daar een stagnatie in de groei.
De groeipunts­da­tum is een belangrijk gegeven, omdat er een verband bestaat tussen deze datum en de eindop­brengst. Op basis van de stand van vandaag is de opbrengstverwachting gemiddeld ruim 15 ton suiker per hectare en kan in de buurt komen van het record van het afgelopen jaar.
 
Teeltgebied Zaaidatum Groeipunt
Zeeuws Vlaanderen 20-apr 14-jun
Zeeuwse eilanden 22-apr 18-jun
West brabant 19-apr 13-jun
Hollanden 19-apr 14-jun
Oost en zuid Flevoland 7-apr 1-jun
Noordoostpolder 15-apr 7-jun
Noordelijke klei 11-apr 7-jun
Noordelijke zand 16-apr 10-jun
Noordelijke dal 15-apr 10-jun
Gelderland e.o. 8-apr 3-jun
Oost brabant 18-apr 10-jun
Limburg 19-apr 13-jun
     
Landelijk 2018 16-apr 11-jun
Langjarig gemiddelde 4 april  18 juni