Geen ontheffing Cruiser SB voor suikerbieten

Nieuws Image
28 januari 2019
De minister van LNV heeft vandaag bekend gemaakt dat ze geen tijdelijke vrijstelling verleent voor de toepassing van het middel Cruiser SB in pillenzaad voor suikerbieten. Dit ondanks de adviezen van de NVWA en het Ctgb om, onder strenge voorwaarden, wel een vrijstelling te geven. De Nederlandse bietentelers zullen dit jaar dus geen zaad kunnen gebruiken dat is behandeld met Cruiser SB.

Wij betreuren het dat de minister de ambtelijke adviezen naast zich heeft neergelegd en geen toestemming geeft voor het gebruik van Cruiser SB in bietenzaad, op basis van het argument dat deze voorwaarden niet uitvoerbaar, controleerbaar en handhaafbaar zouden zijn. In diverse andere EU-landen, waaronder Belgiƫ, heeft de overheid wel toestemming gegeven voor het gebruik van Cruiser SB of vergelijkbare middelen. De Nederlandse bietentelers hebben hierdoor een concurrentienadeel ten opzichte van telers in het buitenland.

Met de op dit moment toegelaten middelen kunnen niet alle insecten die schade veroorzaken in suikerbieten, afdoende bestreden worden. Dit kan leiden tot aanzienlijke opbrengstderving. We roepen de minister daarom dringend op om, zoals ze schrijft in de toelichting op haar besluit, daadwerkelijk een versnelde toelating van alternatieve middelen mogelijk te maken, zodat die nog toegepast kunnen worden in 2019. Een dergelijke aanvraag is reeds ingediend bij de NVWA.