AANMELDEN NIEUWSBRIEF


 Security code

Extreme droogte in juli en geen uitzicht op neerslag

Nieuws Image
02 augustus 2018
De droogte blijft maar aanhouden en leidt in de landbouw tot de vraag om crisismaatregelen. De maand juli was extreem droog, terwijl de maanden daarvoor ook al zeer droog waren. Het is duidelijk dat de droogte ook flinke effecten zal hebben op veel bietenpercelen. Telers maken zich daar logischerwijs zorgen over. De verschillen tussen percelen worden alleen maar groter. Waar dat mogelijk is worden ook de bieten beregend. Maar we zien ook dat soms andere gewassen voorrang krijgen bij de beregening, omdat daar de effecten nog groter zijn.
In de huidige situatie is het lastig om een exacte schatting te geven van het effect op de opbrengst en de totale bietenoogst. Consequentie zal wel zijn dat de campagne iets later zal aanvangen. De exacte planning daarvan volgt later, rond half augustus.  
Gezien de droogte zal Cosun ook soepel omgaan met de leveringsverplichtingen. De bestaande procedure voor (gedeeltelijke) ontheffing van leveringsplicht zal aangepast worden. Binnenkort zullen de telers daarover geïnformeerd worden.


Beregening van de bieten, ook in Flevoland

Tips en actualiteiten m.b.t. de bietenteelt worden zeer regelmatig door het IRS verstrekt. Actueel daarin is ook de situatie met betrekking tot de bladziekten. regelmatig verzendt het IRS een nieuwsbrief. Klik hier voor aanmelden daarvoor.
 
Nieuwe veredelingstechnieken
 Zeer teleurstellend was vorige week de uitspraak van het Europese Hof dat nieuwe veredelingstechnieken, zoals Crispr-Cas9, onder de huidige regels voor genetische modificatie moeten vallen. Juist deze nieuwe technieken kunnen een verdere verduurzaming van de landbouw, en ook de bietenteelt, mogelijk maken. Nu de voorwaarden hiervoor zeer streng en tijdrovend zijn zullen deze technieken vertraagd worden of mogelijk helemaal niet ontwikkeld worden in Europa. Het is frustrerend om waar te nemen dat enerzijds besloten wordt tot beperking van inzet van gewasbeschermingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld de neonicotino├»den, en anderzijds nieuwe technieken om gewassen weerbaarder te maken onvoldoende ruimte krijgen van de overheid.