Emeltenschade veroorzaakt plantenwegval

Nieuws Image
19 mei 2021
In de afgelopen week is op meerdere bietenpercelen emeltenschade geconstateerd. Als gevolg daarvan zijn er toch weer ruim 100 hectare bieten overgezaaid, voornamelijk op de noordelijke zware grond. In een rotatie graan met groenbemesters of meerjarig grasland is het risico groter. Ook heeft hagelschade geleid tot overzaai. In totaal is nu 500 hectare overgezaaid.
 
Een trage groei door de koude betekent dat de bieten gedurende een langere periode kwetsbaar zijn voor vreterij door bodeminsecten. Emelten voeren de boventoon, maar we zien ook aantastingen door wortelduizendpoot en springstaarten.
 
De licht stijgende temperatuur is wel zichtbaar in de bietontwikkeling. De vroegst gezaaide bieten staan nu het 8-10 bladstadium, de begin april gezaaide bieten in het 6 bladstadium. Overal is er voldoende regen gevallen, in het noorden regionaal zelfs te veel. Vooral de buien van tientallen millimeters in korte tijd veroorzaakten daar wateroverlast op het perceel. De voortgang van de onkruidbestrijding in de bieten komt daarmee in de knel. Daar waar de onkruidbestrijdingen worden uitgevoerd is de werking effectief. Een te zware dosering is te zien in de stand van de bieten. Stem de mix en de doseringen af op de onkruiden en de omstandigheden, zie applicatie IRS-LIZ-Onkruidbeheersing. Ondanks de vorst van afgelopen winter komt er toch behoorlijk aardappelopslag boven.
 
Vorstschade in Frankrijk
Ook in Frankrijk was het voorjaar extreem koud. Veel gewassen hebben hieronder geleden. Door vorst zijn hier uitzonderlijk veel bieten overgezaaid: circa 60.000 hectare. Voor nog eens 70.000 hectare geldt dat de stand van de bieten is uitgedund.