Eindelijk groeizamer weer

Nieuws Image
29 mei 2019
De wat hogere temperaturen hebben duidelijk een positief effect op de groei van suikerbieten. Bij de vroegst gezaaide percelen beginnen in het zuiden en midden van het land de rijen zich te sluiten. In het noorden blijft de ontwikkeling van het gewas hierbij duidelijk achter.
Uit de rapportage van de agrarische dienst blijkt dat op veel percelen de stand maar matig is en dat de groei achterblijft.
Ook wordt nog steeds droogte gerapporteerd. Afgelopen dagen is regionaal neerslag van betekenis gevallen, maar in de meeste gebieden is de neerslag tot nu toe onvoldoende om de droogte op te heffen. Meer neerslag is daarom welkom.
 
Op steeds meer percelen wordt de schadedrempel voor de groene perzikbladluis overschreden. Op de sites van www.cosunleden.nl\inloggen  en www.IRS.nl/bladluiskaart is te zien waar dit het geval is.
Uit gebruiksgegevens blijkt dat veel gebruik wordt gemaakt voor de bladluiswaarschuwingskaart monitoring op de BAS-pagina.
Voor de telers is het belangrijk om op de eigen percelen het aantal bladluizen te volgen en zo nodig een bespuiting uit te voeren. Zie ook dit IRS-bericht. Zeker nu een hogere temperaturen worden verwacht.
Ook wordt regelmatig melding gemaakt van aantasting door zwarte bonenluis, bietenvlieg, bietenkever en springstaarten.
 
De bestrijding van aardappelopslag vraagt de nodige aandacht, zie ook ‘Bestrijding aardappelopslag in bieten noodzakelijk!’.