Eerste waarnemingen vergelingsziekte

Nieuws Image
09 juli 2019
Vooral in het zuidwesten komen meldingen binnen van vergelingsziekte. Het gaat gelukkig om kleine haarden, zie ook het IRS-bericht 'Eerste plekken vergelingsziekte zichtbaar'. We hopen dat de uitbreiding beperkt blijft. Door de agrarische dienst wordt gerapporteerd dat de luizendruk laag is. Er worden nagenoeg geen groene perzikluizen in de percelen aangetroffen. In een groot deel van Nederland is al een waarschuwing uitgegaan voor bladschimmels. Door het droge en vrij koele weer van de afgelopen weken zien we weinig nieuwe aantastingen door bladschimmels.

De droogte blijft aandacht vragen. In het oosten en zuidoosten van Nederland wordt op steeds meer percelen droogteschade zichtbaar. De droogte bezorgt de akkerbouwers weer veel extra werk. Sommige bietenpercelen zijn al voor de derde keer beregend. Er is lokaal wel wat neerslag gevallen, maar lang niet voldoende om de droogte op te heffen. In de oostelijke helft van Nederland is de droogte op dit moment vergelijkbaar met die van vorig jaar. Voor een goede opbrengst is het noodzakelijk dat hier op korte termijn neerslag van betekenis gaat vallen. Voor Nederland wordt nu nog uitgegaan van een opbrengstverwachting van 14 ton polsuiker, wat ongeveer gelijk is aan het vijfjarig gemiddelde van 14,2 ton polsuiker. Bij aanhoudende droogte zal de opbrengstverwachting fors neerwaarts moeten worden bijgesteld.