AANMELDEN NIEUWSBRIEF


 Security code

Eerste 20% gezaaid

Nieuws Image
04 april 2019
Eind maart is de uitzaai van de bieten flink op gang gekomen. Maandagmorgen 1 april was de stand circa 20%. Daarna is het zaaien in hoog tempo doorgegaan. Lokaal is er de laatste dagen regen gevallen waardoor de zaai daar even stil ligt.
 
In het zuidwesten was regionaal de helft gezaaid. Inmiddels zijn enkele loonwerkers hier zelfs al klaar. Met ondersteuning van GPS kan het werk immers ook in het donker gewoon doorgaan. In het noorden was minder dan 5% gezaaid.
Op de vroegst gezaaide percelen zijn over het algemeen de plantenaantallen goed. De bieten in de omgeving van Ysselsteyn hebben echter een wisselende stand, variƫrend van 20.000 tot 80.000 planten per hectare. Helaas is ook het eerste bietenperceel overgezaaid vanwege vreterij door springstaarten. Op dit in februari gezaaide perceel met voorvrucht tarwe en groenbemester bleef ongeveer 20.000 planten per hectare over. Over springstaarten kunt u ook lezen in dit IRS-bericht. Op de IRS-website staan nog meer berichten over insecten die voor kunnen komen, zie www.irs.nl/alle/nieuws.
De bodemtemperatuur is, naast voldoende aanwezig vocht, bepalend voor de snelheid van de opkomst. De signalen voor een vlotte opkomst zijn daarom voor de recent gezaaide bieten redelijk positief.
 
Nagenoeg aan al het bietenzaad is TMTD (Thiram) toegevoegd. Eerder heeft Suiker Unie gemeld het gebruik van Thiram met ingang van 2020 niet meer is toegestaan. Dat betekent, dat resterend zaad wederom niet het volgende jaar mag worden gebruikt. Mogelijk kan Suiker Unie bemiddelen in herplaatsen van hele pakken bietenzaad bij een andere bietenteler. In dat geval is het advies dit te melden aan de contactpersoon van Suiker Unie. Dit geldt dus niet voor aangebroken pakken.

Neerslag in de afgelopen twee dagen.