Druk groene luizen hoog

Nieuws Image
07 mei 2020
 
De laatste bieten moeten nog worden gezaaid, en vandaag gaat regionaal in het zuidwesten al de tweede waarschuwing uit om percelen te controleren op groene bladluizen. De eerste bespuitingen zijn uitgevoerd.
 
Bij de tellingen door de agrarische dienst en Delphy team Zuidwest wordt op steeds meer percelen vastgesteld dat de norm voor het uitvoeren van een bestrijding tegen groene bladluizen is overschreden, zie de bladluiskaart in BAS en op de IRS-site. Na een waarschuwing is het advies de bietenpercelen te controleren volop uitgevoerd. Het advies is uitsluitend middelen te gebruiken die de natuurlijke vijanden sparen, dus geen pyrethro├»den, zie ook de IRS-pagina ‘Actuele luissituatie’. De natuurlijke vijanden kunnen prima helpen de aanwezige groene luizen te bestrijden. Hoe praktisch een telling op het bietenperceel uit te voeren wordt duidelijk gemaakt in het IRS-filmpje  ‘Controle bietenperceel op groene bladluizen’.
 
De regen van de afgelopen week heeft geholpen de droog liggende bietenzaden op gang te brengen. Echter, op verschillende percelen, voornamelijk de zwaardere gronden, zijn eerder gekiemde zaden zogenaamd onderdoor gedroogd en kunnen als verloren worden beschouwd. De agrarische dienst krijgt nog steeds verzoeken percelen met dergelijke problemen te komen bekijken en te ondersteunen bij besluiten of overzaai nodig is. Zie ook het IRS-bericht ‘Gebruik overzaaiapplicatie als steun in de rug’.