AANMELDEN NIEUWSBRIEF


 Security code

Droogtestress in bieten?

Nieuws Image
04 juli 2018
Ook de bieten hebben het zwaar met deze aanhoudende droogte. Met de huidige 14-daagse verwachtingen zullen de problemen verder toenemen. Alle mindere plekken in een perceel zijn nu zichtbaar. Daar waar vochtgebrek niet aan de orde is, groeien de bieten zeer goed.
 
Het bietengewas heeft vooral nu een grote vochtbe­hoefte. Water is niet alleen noodzakelijk voor de chemische reacties in de plant, maar ook voor het trans­port van voedingsstoffen en voor het handhaven van de turgor (vochtspanning), die de stevigheid van de weefsels bepaalt. Om aan de grote vochtbehoefte te voldoen, ontwikkelen bieten onder gezonde omstandighe­den een uitgebreid en diep wortel­stelsel. Daardoor is er bij suikerbieten niet snel sprake van een vocht­tekort in de plant.
Wanneer er sprake is van langdurig vochttekort, zal de groei van de bladeren afnemen. In het blad zal de biomassaproductie minder worden, doordat de huidmondjes sluiten en minder kool­dioxide opnemen. De schade blijft beperkt, zolang het bietengewas, dat overdag slap hangt, ‘s nachts weer overeind kan komen. Zodra dat niet meer het geval is, zal er onherstelbare schade aan het bladapparaat ontstaan. Bij ernstige droogtestress zal door verlies van turgor het blad gaan ver­welken en kan verbranding van het blad optreden. In een dergelijke situatie neemt de produc­tie sterk af.
Een vroege periode van droogtestress, wanneer het bladapparaat nog in volle ontwikkeling is, kan een ernstigere opbrengstreductie geven dan een droogtestress later in het seizoen. 
 
Op de meeste percelen in de kleigebieden is de droogtestress op dit moment nog beperkt. Slaphangen of slapende bieten kunnen een gevolg zijn van droogte, maar het begint vaak op plekken waar het wortelstelsel van de suikerbieten is aangetast. Bekijk de wortels van de slapende bieten om de oorzaak te achterhalen, omdat andere oorzaken een rol spelen bij een beperkte vochtopname, zie ook het IRS-bericht ‘Bekijk de wortels van slapende bieten’. Op een aantal bieten percelen zien we dat verdamping moeilijk bijgehouden kan worden. Maar ‘s morgens staat het er weer fris op. De vele zonuren dragen bij aan een voortvarende groei.
In het zuidoosten wordt waar mogelijk in de bieten beregend. Vele percelen ‘slapen’ overdag, maar trekken gedurende de nacht nog bij. In Drenthe veen is nog geen last van droogte, op het Groninger zand beginnen de bieten iets te hangen maar herstellen zich in de nacht. In midden Drenthe heeft 1/3 deel van de bieten het erg moeilijk. Het blad wordt dof van kleur.