Deze week vorst; Unitip nu invullen; Bietenzaadbestelling 2021

Nieuws Image
14 januari 2021
Het einde van de bietencampagne komt in zicht. De verwachting is dat de laatste bieten in Dinteloord aangevoerd zullen worden op 26 januari. In Vierverlaten zullen we de laatste bieten een paar dagen eerdere ontvangen.
Deze week worden we geconfronteerd met winterse omstandigheden. Daarbij is het belangrijk om de bieten tegen de vorst te beschermen. Bevroren bieten worden niet opgeladen.  
Zie het IRS-bericht ‘Bescherm de bieten tijdig tegen bevriezing’ voor het bewaaradvies van het IRS.
Afgelopen week was het suikergehalte met gemiddeld 15,8% vrijwel gelijk aan dat van de week ervoor (15,8%). De daling is dus erg beperkt geweest. De tarra bleef ook gelijk op 13,8%. Klik hier voor regionale cijfers.
 
Unitip invullen
Met Unitip werken we samen aan verbeteringen in de teelt. De gegevens die worden vastgelegd in Unitip vormen de basis voor toekomstige teeltadviezen. Hoe vollediger ingevuld, hoe beter de informatie te gebruiken is. De afgelopen jaren is dit gebruikt in de aanbeveling voor resistentiekeuze bij het bestellen van het bietenzaad. In het Unitip-Jaarverslag en de Unitip-bijeenkomsten wordt de eigen teelt vergeleken met andere teelten in het gebied om zo verbeterpunten te vinden. De komende jaren werken we verder aan ondersteunings- en adviesmogelijkheden op basis van de Unitipgegevens.
Dit jaar moet de teeltregistratie uiterlijk 15 februari 2021 volledig in Unitip zijn ingevuld. Dit kan online via het ledenportaal of via een bedrijfsmanagementpakket, vergeet bij de laatste optie niet om nog een aantal specifieke vragen online in te vullen.
 
Bietenzaadbestelling 2021
De bietenzaadbestelling 2021 laat de volgende ontwikkelingen zien:
  • Het aandeel rhizoctoniaresistente rassen bedraagt 36% en is vrijwel gelijk aan 2020.
  • Het aandeel bca-resistente rassen is met 47% duidelijk hoger dan de 38% van 2020. Deze groei is te verklaren doordat in dit segment vorig jaar onvoldoende beschikbaar was.
  • De categorie alleen rhizomanie-resistente rassen was met 17% juist lager dan de 25% van 2020.
  • Binnen bovengenoemde categorie├źn bestaat een subcategorie met aanvullende resistentie tegen rhizomanie. In totaal bedraagt dat dit jaar 40% tegen 27% vorig jaar.
  • Er zijn ook rassen met drievoudige resistentie, ofwel rhizoctonia + bca + aanvullend rhizomanie. Deze omvatten 10% van het totaal.
 
De top vijf van meest bestelde rassen is Tessilia KWS (18%), Caprianna KWS (14%), Edonia KWS (7%),  BTS 4190 (6%) en BTS7105 (5%). Gezamenlijk is dit de helft van al het bestelde zaad. Alle andere rassen hebben per ras een aandeel van minder dan 5%.
toptex.png