Daggemiddelde: 17% suiker

Nieuws Image
28 oktober 2021
Het suikergehalte is afgelopen week door gestegen. Meerdere dagen is het gehalte nu 17%. De betere bladgezondheid en het gunstige weer hebben hieraan bijgedragen.
In het zuidwesten zien we op enkele percelen verschillen in kwaliteitscijfers. Suikerpercentages vallen hier tegen, natriumcijfers zijn hoger en aminostikstof is laag. Doorbraak rhizomanieresistentie is hier de reden. Van belang is deze gegevens vast te leggen zodat een volgend teeltjaar een ras met aanvullende rhizomanieresistentie gekozen kan worden.
Volgende week is het november en is het van belang de rooibare dagen te benutten. Gerooide bieten met beperkte beschadigingen die enkele dagen langer in bewaring liggen hebben nauwelijks meer bewaarverliezen. Zie ook het IRS-advies in ‘Tips en tops voor succesvol bieten bewaren’.
Helaas is vogelgriep in Nederland weer uitgebroken. Advies is om geen bietenhopen aan te leggen op pluimveebedrijven.
 
Afzet Betacal verloopt goed
Levering van bestellingen Betacal verloopt voorspoedig. Tijdens de sapzuivering in het productieproces van biet tot suiker komt de Betacal komt vrij. Een grote hoeveelheid wordt tijdens de campagne afgezet. Via het Ledenportaal zijn bestellingen nog te plaatsen.