Cosun pleit voor vrijstelling neonics in de bietenteelt

Nieuws Image
13 augustus 2020
Samen met LTO, NAV en NAJK pleit Cosun bij het ministerie van Landbouw (LNV) voor een vrijstelling van het gebruik van neonicotinoïden als zaadbehandeling in de suikerbietenteelt.

Deze groep van insecticiden is sinds 1 januari 2019 in Europa niet meer toegestaan.

Het gebruik van neonicotinoïden als zaadbehandeling was zeer effectief en weinig milieubelastend. Met zeer lage doseringen per hectare werden uitsluitend plaaginsecten gericht bestreden en natuurlijke vijanden gespaard. Nu moeten telers meerdere keren per jaar volvelds bespuitingen uitvoeren, waarbij er minder selectief bestreden wordt.

In 2019 was er een miljoenenschade en ook dit jaar ontstaat er forse schade door vergelingsvirus omdat groene bladluizen, die het virus overdragen, onvoldoende beheerst kunnen worden.

In veel EU-lidstaten hebben overheden vrijstellingen afgegeven voor het gebruik van neonicotinoïden in de suikerbietenteelt. Van de 19 lidstaten waar bieten worden geteeld, hebben 12 een vrijstelling verstrekt.

In Frankrijk was het gebruik van neonicotinoïden de afgelopen jaren niet toegestaan. Nu heeft het Ministerie van Landbouw aangegeven dat zij in de komende drie jaren een vrijstelling wil afgeven voor het gebruik van neonicotinoïden in de bietenteelt.

Het is voor de Nederlandse suikersector onverteerbaar dat er in Europa geen gelijk speelveld wordt gecreëerd op dit gebied. De Nederlandse bietentelers hebben een concurrentienadeel en lopen onnodige verliezen op.
schadebeeld-vergeling.jpg