Cosun: lagere bietenprijs door tegenvallend resultaat

Nieuws Image
14 februari 2019

Royal Cosun kijkt terug op een in financieel opzicht teleurstellend jaar. Het bedrijfsresultaat is flink lager uitgekomen, terwijl de omzet licht is gedaald. Vooral de lage suikerprijs heeft het resultaat van Suiker Unie, en daarmee dat van Cosun, gedrukt.
De coöperatie betaalt voor in 2018 geleverde quotumbieten van gemiddelde kwaliteit € 35,59 per ton (2017: € 45,65 per ton). De prijs voor surplusbieten bij gemiddelde kwaliteit is vastgesteld op €  30,72 (2017: € 28,98) per ton. Voor de Nederlandse akkerbouw was 2018 geen goed bietenjaar, omdat ook de oogst door de droogte tegenviel.

Voorlopige resultaten 2018
De geconsolideerde omzet kwam met € 2.046 miljoen lager uit dan in 2017 (€ 2.112 miljoen). De omzet van Aviko, Sensus en Duynie nam toe maar die van Suiker Unie en SVZ is gedaald. De nettowinst daalde tot € 1 miljoen (2017: € 75 miljoen). Aan ledentoeslag wordt € 14 miljoen uitgekeerd (2017: € 96 miljoen).

Suiker Unie
De wereldsuikermarkt liet in 2018 de laagste notering in de afgelopen tien jaar zien. De afschaffing van de Europese suikerproductiequota heeft geleid tot een forse stijging van de Europese suikerproductie in 2017. Er was meer areaal ingezaaid en de opbrengsten piekten in campagne 2017. Dit alles leidde in 2018 tot forse prijsdalingen in de Europese markt. De hele Europese suikerindustrie kampt met de negatieve effecten hiervan.
Ook Suiker Unie is hierdoor in de rode cijfers beland. De lage prijs werkt door in 2019, omdat veel contracten op een laag niveau zijn afgesloten. Inzet is de marktpositie in Europa te behouden en de kosten zoveel mogelijk te beheersen. De extreme droogte in teeltseizoen 2018 heeft geleid tot een forse daling van de bietenoogst en daarmee de suikerproductie. De verwachting is dat de balans tussen productie en consumptie op wereldschaal weer meer in evenwicht komt, na het lopende boekjaar.

Aviko
Voor het derde jaar op rij heeft Aviko een goed resultaat geboekt. De Europese fritesbedrijven en de vlokken- en granulaatactiviteit Aviko Rixona hebben het prima gedaan in 2018. In het vierde kwartaal stegen de grondstofprijzen als gevolg van de tegenvallende aardappeloogst, wat druk gaf op het resultaat. Desondanks bleef de winstgevendheid over het boekjaar op peil.
De vestiging Amberger in Duitsland is eind 2018 gesloten. De joint venture met Snow Valley in China was succesvol in de markt, maar de samenwerking verliep stroef. Daarom is besloten de joint venture te beëindigen, zodat Aviko zijn eigen weg kan inslaan op deze aantrekkelijke groeimarkt.

Sensus
Sensus boekte een hogere omzet in 2018. Vooral in Europa en Azië steeg de afzet van inuline. De afzet in de VS is min of meer gelijk gebleven. De onderneming heeft een lager financieel resultaat geboekt dan in 2017. De verkoopprijzen staan onder druk als gevolg van toenemende concurrentie.
In de zomer heeft de Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit positief besloten over de vezelstatus van inuline. Sensus verwacht dat dit een positieve impact zal hebben op de afzet in Amerika.

SVZ
In 2018 is de omzet van SVZ licht gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. Het resultaat daalde sterker, onder andere door de tegenvallende oogst van wortelen in Polen en de lage prijzen voor rood fruit waardoor ook bestaande voorraden moesten worden afgewaardeerd. Daarnaast kreeg SVZ te maken met stijgende energieprijzen in zowel Europa als de VS, en met hogere arbeidskosten vooral in Oost-Europa. SVZ blijft inzetten op het versterken van de positie als betrouwbare leverancier met oog voor alle aspecten van duurzaamheid in de productieketen.

Duynie
Duynie Group heeft een goed jaar achter de rug en boekte een vergelijkbaar resultaat als voorgaand jaar. Alle onderdelen van Duynie dragen hieraan bij. De omzet groeide door extra afzet van co-producten van de Europese voedingsmiddelenindustrie, vooral naar de veehouderij. De vraag naar zetmeelproducten was goed en daarvan profiteert Novidon. Om verdere groei van de afzet van ingrediënten voor huisdiervoeding mogelijk te maken, investeert Duynie in een nieuwe energiezuinige fabriek in Cuijk.

Bietenprijs 2018
De bietenprijs is opgebouwd uit de Cosun basisprijs, de ledentoeslag en suikergehalte- en overige verrekeningen. Voor in campagne 2018 geleverde bieten is een prijs van € 35,59 per ton (2017: € 45,65) vastgesteld, bij een gemiddelde winbaarheid en een gemiddeld suikergehalte. De basisprijs voor surplusbieten is gelijk aan die van het voorgaande jaar, namelijk € 30,00 per ton. Doordat de gemiddelde kwaliteit in 2018 wat hoger was, kwam de prijs per ton bij gemiddelde kwaliteit uit op € 30,72 (2017: € 28,98).
In seizoen 2018 is in Nederland een opbrengst van 13,2 ton suiker per hectare behaald. Dat is minder dan in 2017 (15,5 ton/ha). In de campagne die in Nederland zo’n 120 dagen duurde, is in totaal ruim 1,1 miljoen ton suiker uit bieten geproduceerd. De gemiddelde financiële opbrengst per hectare voor de teler is in 2018 uitgekomen op € 2.666 (2017: € 4.041).

Onderstaande tabel geeft een raming van de Nederlandse bietenoogst en bietsuikerproductie over 2018 in vergelijking met die over 2017 (tussen haakjes):
 

Bieten verwerkt [in ton] 6.555.683 (8.029.768)
Suikergehalte bieten [in %] 17,4 (16,7)
Winbaarheid [index] 89,9 (90,8)
Totale suikerproductie [in ton] 1.103.435 (1.325.501)
 
De cijfers in dit persbericht zijn niet gecontroleerd door de externe accountant en het betreft geen openbaarmaking zoals bedoeld in artikel 2:395 lid 2 BW. In april publiceert Cosun de definitieve cijfers over 2018 op de website www.cosun-jaarverslag.nl