Correctie amino-N cijfers

Nieuws Image
11 januari 2021
Cosun Beet Company heeft vastgesteld dat in de periode van 4 november tot 12 december de amino-N cijfers iets te hoog zijn vastgesteld in een deel van de bietenmonsters. Dit is gebleken uit interne controles. Inmiddels zijn de juiste waarden bepaald en gecontroleerd. Uiteraard is er geborgd dat deze afwijking niet weer op kan treden.
De betrokken telers ontvangen vandaag een nieuwe gewicht- en kwaliteitsopgave op het ledenportaal.  In alle gevallen betreft de correctie een verlaging van de amino-N cijfers die soms tot een verbetering van de WIN met 1 punt, en in enkele gevallen tot de verbetering van de WIN met 2 punten leidt.  De correcties zijn dus in alle gevallen gunstiger voor de telers.  
Wij betreuren dat deze afwijking in de analyse in  amino-N waarden is opgetreden.  Wij zijn van mening dat transparantie en herstel essentieel is, ook al is de impact voor de telers gering.