Bladschimmelmonitor live

Nieuws Image
02 juli 2019
Vorige week is op verschillende bietenpercelen op het Noordelijk zand, dal en veen en Oost-Brabant de eerste cercospora gevonden, op het Noordelijk dal/veen tevens de eerste stemphylium. In deze gebieden wordt aanbevolen wekelijkse gewascontrole uit te voeren en na het waarnemen van de eerste vlekjes een bestrijding uit te voeren. Om telers te ondersteunen in het gericht waarnemen van bladschimmels worden via het Bieten Advies Systeem (BAS) van Suiker Unie de infectiewaarden vanuit het microklimaat in bietenpercelen in beeld gebracht. Om de omstandigheden in het microklimaat zo specifiek mogelijk in beeld te brengen heeft Suiker Unie op 150 bietenpercelen in Nederland sensoren geplaatst. Deze sensoren meten gedurende de dag de temperatuur en luchtvochtigheid in het gewas, waarna een infectiewaarde per dag wordt berekend op basis infectiewaardemodellen voor stemphylium en cercospora die door het IRS zijn ontwikkeld. Suiker Unie en IRS werken samen deze modellen te verbeteren door op een groot deel van deze percelen regelmatig de bladschimmelaantasting te monitoren.
 
Overzichtskaart
De infectiewaarden worden in overzichtskaarten getoond en zijn beschikbaar via het ledenportaal onder de knop “BAS” of via deze link. In de overzichtskaarten krijgt u inzicht in de locatie van de sensoren, de actuele infectiewaarden en het verloop van de infectiewaarden van de laatste twee weken. Bovenin het scherm kan het type bladschimmel  worden geselecteerd. De kleur van het icoon van de sensor geeft de hoogste berekende waarde van de laatste 7 dagen aan. Door op een icoon te klikken wordt het verloop van de infectiewaarden in de afgelopen twee weken voor beide bladschimmels getoond. De schaal van infectiewaarden is van 1 tot 7, waarbij 1 een zeer lage infectiewaarde aangeeft en 7 een zeer hoge infectiewaarde. Bij lage of matige infectiewaarden (≤3) wordt aanbevolen om de twee weken gewaswaarneming uit te voeren. Bij hoge of zeer hoge infectiewaarden wordt aanbevolen binnen enkele dagen gewaswaarneming uit te voeren. Ziet u geen aantasting of uitbreiding van de vlekjes maar blijven de infectiewaarden hoog? Dan wordt aanbevolen de gewaswaarneming elke week te herhalen.
 
Perceelspecifieke infectiewaarden
Suiker Unie en IRS werken samen toe naar perceelspecifieke bladschimmelinfectiewaarden, waarbij ook rekening gehouden wordt met voor bladschimmelinfectie belangrijke factoren zoals rotatie-intensiteit op het perceel en in de buurt van het perceel, grondsoort en regio. Het verbeteren van het infectiewaardenmodel is hier onderdeel van. Via BAS op het Cosun Ledenportaal is hier al een eerste versie van te zien. Op basis van ingetekende Unitip-percelen worden van de dichtstbijzijnde sensor de infectiewaarden voor cercospora en stemphylium getoond. De komende jaren zal dit verder worden ontwikkeld.


 Perceelspecifieke infectiewaarden     
 

Overzicht infectiewaarden per sensor via kaart